Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Byggeprosjekt?

Må du søke eller ikke? Må du ha firma til å søke for deg eller kan du søke selv?

Byggetiltak blir delt inn i tre kategorier:

1. Tiltak med ansvarsrett (du må få et firma til å søke for deg)

Utgangspunktet er at du må få et firma til å søke for deg om alle bygge- og anleggstiltak.

Hvis du oppfyller noen av kriteriene som er nevnt nedenfor i kategori 2 eller 3, trenger du ikke å få et firma til å søke for deg. 

2. Tiltak uten ansvarsrett (du kan søke selv)

Noen mindre prosjekt/tiltak, kan du søke om selv. Du trenger da ikke å få et firma til å søke på vegne av deg.

Hvilke prosjekt/tiltak du kan søke om selv, kan du se her:

Regler om tiltak du kan søke om selv

3. Tiltak som er unntatt søknadsplikt (du trenger ikke å søke, men må melde fra)

Noen små prosjekt/tiltak, trenger du ikke søke om å få gjøre.

Du må huske å melde fra til kommunen om tiltaket/prosjektet og plassering når du er ferdig slik at vi får lagt det inn i kartet vårt.

Hvilke prosjekt/tiltak som ikke krever søknad, kan du se her:

Regler om tiltak som er unntatt søknad

Søknad og skjema til byggesaken