Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Eigedomsoverdraging og deling av eigedom

Eigedomsoverdragingar

Ved alle eigedomsoverdragingar i Hemsedal kommune må det sendast inn eigenerklæring om konsesjonsfriheit eller det må søkast om konsesjon.

Teknisk etat handsamar:

  • Eigenerklæringer om konsesjonsfrihet 
  • Konsesjonssøknader vert handsama

Eigenerklæring skal vere korrekt utfylte ved  innsending.

Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889
Teknisk etat
3560 Hemsedal.

 

Skjema

Skøyte

Festekontrakt

Kjøpekontrakt

Søknad om konsesjon

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom

Informasjon

Lokal forskrift i Hemsedal

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

 

Deling og oppmåling

Søknad om deling (Plan- og bygningsloven/ Jordloven) vert behandla av byggesak/landbruk.

Søknader sendast til

Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889
byggesak/landbruk 
3560 Hemsedal

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (etter Matrikkelloven) vert behandla av Oppmålinga.
Rekvisisjon av oppmålingsforretning og Krav om sammenføyning av eigedommar sendes til sendast til

Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889
Oppmåling
3560 Hemsedal

Matrikkellov frå 1. 1. 2010.
Det er viktig å setje seg inn i denne lova, dersom det skal søkast om deling eller oppmåling av eigedom. Søknadsskjema for deling og oppmåling inneheld ei god rettleiing.

Gjeld søknad om deling etter Plan- og Bygningslov/Jordlov og rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkellov.

Søknadsskjema med rettleiing (Word)

Søknadsskjema med rettleiing (PDF)

Nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel

Krav om sammenføyning