Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fradeling av eiendom

Hvis du ønsker å fradele en eiendom, må du søke om å opprette ny eiendom.

Ved søknad om fradeling av ny eiendom, må du først
 1. Sjekke at det er tillatt med fradeling for din eiendom. Se hva som står i reguleringsplanen som gjelder for eiendommen din, eller kommuneplanen. Hvis det ikke er tillatt, må du søke om dispensasjon.
 2. Sørge for at eiendomsgrensene dine er nøyaktig målt inn. Hvis de ikke er koordinatfestet, må du måle opp nøyaktige grenser for eiendommen din. Ta da kontakt med oppmålingsavdelingen i Hemsedal kommune, oppmaaling@hemsedal.kommune.no.

Hvis det er tillatt med fradeling og du har nøyaktige eiendomsgrenser, må du sende inn dette
 1. Søknadsskjema for fradeling av eiendom.
 2. Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling, se link her.
 3. Situasjonskart som viser
  • Målsatte eiendomsgrenser for ny og avgivende eiendom
  • Forslag til plassering av bebyggelse på ny tomt
  • At krav til parkering er ivaretatt på avgivende og ny eiendom
  • Avkjøring
 4. Opplysninger om areal på avgivende og ny eiendom
 5. Beregning av utnyttelsesgrad for avgivende eiendom
  • Det er kun areal som kan bebygges (for eksempel regulert til bolig/fritidsbolig) som regnes med ved grad av utnyttelse, se teknisk forskrift § 5-8
 6. Dokumentasjon på at vei, vann og avløp er sikret
  1. Ved spørsmål om tilkobling til offentlig VA-nett ta kontakt med teknisk drift ved bjorn.olav.viken@hemsedal.kommune.no
  2. Ved privat vann- og avløpsanlegg kan du ta kontakt med KAV Hallingdal, kav@hallingdal.no
 7. Eventuell søknad om ny avkjøringstillatelse
  1. Ved spørsmål om kommunal vei, kan du ta kontakt med teknisk drift ved bjorn.olav.viken@hemsedal.kommune.no
  2. Ved fylkes- og riksvei finner du søknadsskjema her Langs veien

Hvis søknaden din er avhengig av dispensasjon, må du også sende inn dispensasjonssøknad som er nabovarslet.

Du kan sende søknad om fradeling til