Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Hemsedal kommune bruker takst, og ikke formuesverdi, som grunnlag for eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig. Verdien av eiendommen blir satt til det beløpet man går ut fra at eiendommen blir solgt for ved fritt salg, altså markedsverdien.

Skattegrunnlaget blir beregnet ut fra ulike faktorer:

 • Sonefaktor:
  • Basert på beliggenhet i kommunen.

Sonefaktor bolig.png

 

Sonefaktor fritid.png

 Indre faktor:

  • Basert på bygningenes alder, standard og kvalitet.
  • Eksempel kan være funksjonalitet, alder, standard, kvalitet og tilstand, store/små arealer, innlagt strøm, vann og avløp.

 • Ytre faktor:
  • Basert på utenforliggende forhold ved eiendommen.
  • Eksempel kan være beliggenhet, adkomst/tilgjengelighet, støy, utsikt/solforhold, andre verdipåvirkende faktorer, og nærhet til sone.

Indre og ytre faktor blir vurdert ut fra areal, bygg, beliggenhet og skjønn. Faktorene kan variere fra 0,3 til 2, hvor 0,3 er dårlig/svært lav standard og 2 er høy standard (gjerne relativt nytt bygg/spesielt attraktiv beliggenhet). Vurderingene blir gjort ved utvendig besiktigelse.


Du kan lese mer om regler for takst i eiendomsskatteloven § 8 A-2.