Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Brannvesen og fyrverkeri

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS er eit interkommunalt brannvesen mellom kommunane Ål, Hemsedal og Gol.

Hallingdal Brann- og redningsteneste
Torpomoen
3579 Torpo

Tlf: 96 62 54 25

post@hallingdal-brannvesen.no

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Skal du brenne bråte / bål? Ta kontakt med 110-sentralen på tlf. 333 14 110.

Fyrverkeri

Søknad om løyve til avfyring av pyroteknisk vare, fyrverkeri

  • Politiet handsamar søknad om avfyring av fyrverkeri
  • Person med godkjenning for å avfyre fyrverkeri er ein føresetnad for å kunne få innvilga søknad.
  • Ein må rekne med 2 veker sakshandsamingstid