Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tuv barnehage

Trygghet og glede - med voksne tilstede

Postadresse

Hemsedal kommune
Tuv Oppvekstsenter, avd. barnehage
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Besøksadresse

Tuv Oppvekstsenter, avd. barnehage
Evjusvingen 11
3560 Hemsedal

Kontaktinfo

Tuv barnehage 
Styrar, tlf. 976 50 018
E-post: astrid.nilstad@hemsedal.kommune.no

Kroken Tlf. 916 66 811
Høllekølten: 468 15 479
Røggelia Tlf. 916 66 812
Åne Tlf. 916 66 810

 

Tuv barnehage

Tuv barnehage er ein barnehage med fire avdelingar.

Råd og utval

Alle barnehagar har eit Fau (foreldrearbeidsutval) som er valt av foreldrerådet (alle føresette i barnehagen). I Tuv barnehage består

Foreldrearbeidsutvalet av:

Leiar: Velges i september

Nestleiar: Velges i september

Kasserar: Martine Lassen Hagerup

Live Steihaug Aasheim

Morten Sohlman 

Jennie Linda Eliasson

Synnøve Vågen Venås

Avdelingsrepresentantar 2021/2022

KROKEN:

Charlotte Taraldsen:charlottetaraldsen@hotmail.com

Trine Pauck Øglund:trine_pauck@hotmail.com

RØGGELIA:

Martine Lassen Hagerup:martinehagerup@hotmail.com 

Jennie Linda Elliasson:jennie.eliasson@hotmail.com

ÅNE:

Live Steihaug Aasheim:live.aasheim@sjoarafting.no

Morten Sohlman:mortensohlma@gmail.com

    

Det er også viktig å vite at vi har FUB.no, som er nasjonalt foreldreutval. "Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet." Dersom de ynskjer å kontakte fub, kan det gjerast på: post@fubhg.no

 

Samarbeidsutvalet - SU

Foreldrerepresentantar: Velgast av FAU 2022

Personalet:  Velgast hausten 2022

Styrar:       Astrid Nilstad: astrid.nilstad@hemsedal.kommune.no