Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tuv barnehage

Postadresse

Hemsedal kommune
Tuv Oppvekstsenter, avd. barnehage
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Besøksadresse

Tuv Oppvekstsenter, avd. barnehage
Evjusvingen 11
3560 Hemsedal

Kontaktinfo

Tuv barnehage 
Styrar, tlf. 915 67 660
E-post: monika.randar@hemsedal.kommune.no

Kroken Tlf. 916 66 811
Høllekølten: 468 15 479
Røggelia Tlf. 916 66 812
Åne Tlf. 916 66 810

 

Tuv barnehage

Tuv barnehage er ein barnehage med fire avdelingar.

Råd og utval

Alle barnehagar har eit Fau (foreldrearbeidsutval) som er valt av foreldrerådet (alle føresette i barnehagen). I Tuv barnehage består

Foreldrearbeidsutvalet av:

Leiar: Emmie Katarina Eklöf

Nestleiar: Mikaela Maria Therese Ericsson

Kasserar: Kia Sandra Simonsen 

Skrivar: Karin Teigen Bakke

Dugnadsildsjel: Karl Fredrik Ingemar Blom

 

Avdelingsrepresentantar 2023/2024

KROKEN:

Kia Sandra Simonsen: kia.sandra.simonsen@hemsedal.kommune.no  

Emmie Katarina Eklöf: nilsson.emmie@gmail.com 

RØGGELIA:

Karin Teigen Bakke: karinteigenbakke@gmail.com 

ÅNE:

Mikaela Maria Therese Ericsson: mikaela.ericsson@hotmail.com    

HØLLEKØLTEN:

Karl Fredrik Ingemar Blom: blommenski@hotmail.com  

Det er også viktig å ha kjennskap til FUB.no, som er nasjonalt foreldreutval. "Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet." Dersom de ynskjer å kontakte fub, kan det gjerast på: post@fubhg.no

 

Samarbeidsutvalet - SU

Foreldrerepresentantar: Karin Teigen Bakke

                                    Emmie Katarina Eklöf

Personalet:  Hege-Janett Myro, ped.leiar

                  Birgitte Fjeldstad, assistent

Eigar:          Eva Markegård (Livsløp)

Styrar:       Monika Randar: monika.randar@hemsedal.kommune.no

Referat:

Referat frå møte i SU 4. september 2023.pdf