Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søknad, endring, oppsigelse av barnehageplass

Her finner du informasjon om barnehageplass,  og lenker til barnehagesystemet.

Alle barn har, etter søknad, rett til plass i barnehage i Hemsedal etter at barnet har fylt 1 år. Se mere informasjon HER.

Barnehagen har to hovedopptak i året, søknadsfrist 1. mars og 1. oktober, med oppstart høvesvis i midten av august og i starten av januar.

Hvordan søke, endre eller si opp barnehageplass?

Man søker om barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage foresattportal: https://foresatt.visma.no/hemsedal. Det anbefales å bruke browsere som Edge eller Google Chrome til portalen.

Dette gjeld om:

  1. Du søker for første gang
  2. Du søker endring av plass
  3. Du søker overføring til den andre barnehagen
  4. Du skal si opp hele barnehageplassen

Dersom du skal beholde barnehageplassen slik den er i dag, så trenger du ikke søke.

Foresattportal.png

Ved å klikke på bildet, kommer du til «logg inn i foresattportalen Visma Flyt Barnehage».
Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen kan du velge nynorsk, bokmål eller engelsk som språk.
Søknad om barnehageplass består av flere trinn, der dere må legge inn informasjon.

Under andre opplysningar – i kommentarfeltet – kan dere legge inn dagvalg dersom dere søker deltidsplass (3 eller 4 dagar).

Søknaden sendes elektronisk til Visma Flyt Barnehage. Når søknaden er sendt, vil du få en bekreftelse til den oppgitte e-postadressen. Dersom du har behov for hjelp i foresattportalen, kan du ta kontakt med Tenestetorget på tlf.nr.: 31 40 88 00.

Rett til barnehageplass

Frå 01.01.09 er rett til barnehageplass innført.

Lov om barnehagar §12 a slår fast fylgjande:
"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Opptak/endring av plass
  • Hovedopptaket foregår to ganger i året, med søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. Oppstart høvesvis i midten av august og i starten av januar.
  • Ellers i året blir barn tatt inn når det er ledig plass. 
  • Opptak i løpet av året skjer etter venteliste.
  • Barn med funksjonshemming har prioritet uavhengig av alder. 
  • Barnet beheld barnehageplassen til skulestart, eller den blir sagt opp.
  • Dersom foreldre av ulike årsakar vil søkje om permisjon frå barnehageplassen, må ein ta kontakt med styrar i den aktuelle barnehagen.

 

Oppsigelse av plass

Oppsigelsestiden er 1 måned. 

Oppsigelsen blir regnet fra den 1. eller 15. måneden etter at kommunen har fått        meldingen.

Barn som seier opp plassen etter 1. mai må ha tatt ut 4 veker ferie før plassen opphører.