Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Prisar og reduksjonsordningar-barnehage

Under følger informasjon om priser og reduksjonsordninger for barnehage. VIKTIG: Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes hvert år, siden dette er basert på inntekt fra foregående år. Frist er 30. juni.

Prisar 2023/2024

I tabellen er det oversikt over betalingssatsar, redusert betaling og kjøp av dagar. Vedteken av kommunestyret 15.12.2021.

Frå 1.5.2015 vart det innført rimelegare barnehageplassar for dei som tener minst.
Her finn du meir informasjon om ordningane med redusert betaling.

Betalingssatsar gjeldande frå 1.1 2023

Full betaling Sats
3 dagar 1 500,-
4 dagar 1 400,-
5 dagar 1 500,-
   
Søskenmoderasjon 30% ved barn nr 2.  
   
Barn nr. 3 har gratis barnehageplass.  
   
Matpengar  
3 dagar 240,-
4 dager 320,-
5 dagar 400,-
   
Kjøp av dag 500,-
Gebyr ved for sein henting 290,-
   
Gratis kjernetid

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett på 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr veke. Familiar eller hushaldingar som har ei samla bruttoinntekt på mindre enn kr 615 590,- jf siste sjølvmelding, kan søkje om redusert betalingssats. (sjølvmelding vert henta automatisk via søknadskjema, du treng ikkje legge den som eige vedlegg)

Personar utan norsk personnummer, må søkja manuelt - send epost til: postmottak@hemsedal.kommune.no - legg ved lønnslipp for dei tre siste månadene for dei føresette. 

Det skal søkjast om redusert sats på https://foresatt.visma.no/hemsedal

Reduksjon ved lav inntekt

Ingen familiar skal betale meir enn 6% av inntekten for barnehageplass. Ein familie eller husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig brutto kapital- og personinntekt på mindre enn kr 550 000,-  jf. siste sjølmelding, kan søke om redusert betalingssats. (sjølvmelding vert henta automatisk via søknadskjema, du treng ikkje legge den som eige vedlegg)

Personar utan norsk personnummer, må søkja manuelt - send epost til: postmottak@hemsedal.kommune.no - legg ved lønnslipp for dei tre siste månadene for dei føresette.

Det skal søkes om redusert sats på https://foresatt.visma.no/hemsedal

Søknadsfrist er 30. juni.

Vedtak er gjeldende fra 15. august - nytt barnehageår.
Hvis foreldre/foresatte søker etter frist, kan man etter vurdering få innvilget søknaden fra påfølgende måned.
Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelde for et barnehageår av gangen.
For kommende barnehageår vil sjølmelding for forrige år være grunnlaget for vedtaket.

Søkere som har rett på begge ordninger, skal sende bare en søknad hvert år.

NB: Har du ikke norsk id-nummer, ta kontakt med tenestetorget for å søke manuelt.

Kontantstøtte

Barn som mottek kontantstøtte og som søkjer barnehageplass, vil få en reduksjon i kontantstøtta etter kor stor barnehageplass barnet får tildelt.

Kontakt NAV for meir informasjon eller les her.