Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon, planer og vedtekter

Her er diverse informasjon, planer og vedtekter for barnehagene i Hemsedal

Kontaktinfo

Administrasjon

Tlf: 31 40 88 00

Fagleiar barnehage:Marit Fauske Bjerkan

Tlf: 31 40 88 16

 

Tuv barnehage

Tlf: 31 40 89 61

Styrar: Monika Randar

Tlf: 915 67 660

Assisterande styrar: Astrid Nilstad

Tlf: 995 36 380

Ulsåk barnehage

Tlf: 31 40 89 75

Styrar: Trude Taaje

Tlf: 468 11 942

Assisterande styrar: Christina Nesheim Dokk

Tlf: 409 16 468

Assisterande styrar: Astrid Nilstad

Tlf: 995 36 380

Opningstid
  • Opningstid kvar dag frå kl. 7.30- 16.30
  • Barnehagane held stengt jule- og nyttårsaftan
  • Onsdag i påskeveka stenger barnehagane kl. 12.00
  • Avdelingane slår seg saman i romjula og påskeveka
  • To veker sommarstengt: veke 29 og 30
  • Det er mogeleg å søkje om  utvida opningstid etter behov: Utvida opningstid.pdf
Planar og vedtekter

Kommunal plan for overgang barnehage og skule i Hemsedal kommune - 2015-2020

Plakat smittsomme sykdommer barnehage Hallingdal rev 1.pdf

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal 

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø-2021

Likestillingsplan for barnehagene

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf

Foreldreutvalet for barnehage (FUBHG)

Vedtekter for FAU Ulsåk barnehage