Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kontakt oss

Besøksadresse kommunehus: 
Hemsedalsvegen 2889

Opningstid 09.00- 15.00

Tlf: 31 40 88 00

Postadresse:
Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889  
3560 HEMSEDAL

Fakturaer til Hemsedal kommune skal som hovudregel sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk adresse: 9908:964952701

Om di verksemd foreløpig ikkje kan senda EHF-faktura har DIFI ein oversikt over fakturasystem som kan levera elektronisk handelsformat (EHF) slik at verksemda enkelt kan ta det i bruk.  

Papirfaktura sendast til:

Hemsedal kommune
v/ Felleskontoret for fakturabehandling
Postboks 153
3541 NESBYEN

Postmottak for brev, dokument og offisielle henvendelsar

postmottak@hemsedal.kommune.no

Organisasjonsnummer: 964 952 701

Bankkontonummer: 2367 20  14964
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 06 180

Kommunenummer 3042