Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilfluktsrom

Hemsedal kommune har ingen offentlige tilfluktsrom.

 
Ved en hendelse betyr det at man søker informasjon og dekning. En DAB-radio med batterier er derfor viktig å ha, i tillegg til nødvendig vann, mat, medisiner, varme klær osv. Ta dekning i bygget du er i eller nærmeste naturlige sted. Det kan for eksempel være kjellere, plass-støpte trappesjakter, eller rom i midten av bygget (unngå vinduer). 

I dag er det ikke hjemmel for kommunene til å pålegge noen å bygge nye tilfluktsrom. Tidligere var det et krav om at alle bygg på over 1000 kvadratmeter skulle ha anlegg for tilfluktsrom. Det vil si at alle blokker, kinoer, skoler, forsamlingshus, næringslokaler og liknende bygd før 1990 som regel skal ha dette. Disse administreres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret. Byggeplikten ble stoppet i 1998, og det er bare stortinget som eventuelt kan gjeninnføre en slik plikt. Hvis kommunene derimot ønsker å benytte egne midler tl å bygge nytt, så er ikke regelverket til hinder for det.