Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Slik kan du forberede deg

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Hva mener vi med en krise? 

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av. 

Eksempel på dette kan være. 

 • strømmen blir borte i flere dager
 • mobilnettet slutter å virke
 • vannet er forurenset eller avstengt
 • du kommer deg ikke hjemmefra fordi veien er sperret
 • butikkene har ikke de varene du trenger
 • du må vente på hjelp fordi mange er i samme situasjon

Det kan være mange grunner til krise, men ofte skyldes det store mengder regn, sterk vind eller tekniske problemer. Slike situasjoner får alvorlige konsekvenser for hele samfunnet og for deg og din familie. 

Strøm bruker vi til oppvarming, lys, matlaging, til å lade elektroniske hjelpemidler og til å se på tv. Vi holder kontakten med hverandre via telefon og internett. Hver dag reiser vi på jobb og vi er innom butikken for å handle. En krisesiutasjon påvirker mange samtidig og vi må legge om de daglige rutinene. 

Les mer om kommunens arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap

Ta ansvar for deg selv

Du er bedre forberedt om du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en krisesituasjon vil påvirke deg, familien din og de som er rundt deg. 

Du bør tenke gjennom: 

 • Hvilke kriser kan ramme deg? 
 • Hvordan vil slike kriser påvirke deg? 
 • Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du skaffe deg informasjon om det som skjer? 
 • Hvordan kan du klare deg selv i et par dager? 
 • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) og finnes det noen brukbare alternativer? 
 • Er noen avhengig av din hjelp? Dette kan være familien, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr. 
 • Hvordan kan du hjelpe andre? 
 • Hva gjør du dersom du må evakuere? 

Gjør enkle forberedelser hjemme

Det skal ikke mye til for at du og din familie skal kunne klare dere selv i minst tre dager. Mye av det du trenger har du kanskje allerede. 

Dette er de grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene i en krise: 

 • varme
 • drikke
 • mat
 • legemidler
 • hygiene og sanitær
 • informasjon ved en krise

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn (sikkerhverdag.no)

Dersom vannet forsvinner vil du heller ikke kunne benytte vannklosettet (toalettet). Da må du lage deg et nød-toalett. Se hvordan du kan lage nød-toalett

Jo mer forberedt du er selv, jo mer kan du hjelpe folk rundt deg. I en krise vil mange ha behov for ekstra støtte og hjelp. Tenk gjennom hvem du kjenner som kan trenge en hjelpende hånd.