Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Jodtabeletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabeletter hjemme.

Jodtabeletter kjøper du reseptfritt på apoteket og bør være en del av utstyrspakekn for beredskap i hjemmet. Bare ta jodtabeletter hvis Kviseutvalget for atomberedskap gir beskjed om det. 

Tabelettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. 

Hvis en anbefaling om å ta jodtabeletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller instiusjoner for barn, sørger Hemsedal kommune for utlevering av tabeletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette. 

Jodtabeletter ved atomulykker (dsa.no

Taking iodine tablets in the event of a nuclear accident - in English and several languages (dsa.no)

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.