Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Flom og vårflom 2023

Faren for vårflom blir større når snøsmeltingen øker vannføringen i bekker og elver. NVE varsler om økt flomfare. Vi følger situasjonen nøye og gjør nødvendige forberedelser.

Følg med på varsom.no og les gjerne mer om hva du som enkeltperson, grunneier eller næringsdrivende kan gjøre:

Forebygging | Varsom.no

NB – rydd unna/sikre bygg/campingvogner med mer som ligger utsatt til!

Fem ting du som enkeltperson kan gjøre før flommen kommer:

  1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna snø, is eller kvist og kvast som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt. Næringsvirksomheter skal rengjøre inn- og utvendige sluk og vannlåser jevnlig, minimum to ganger per år.

  2. Rydd eiendommen for gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler, maskiner og lignende til et trygt sted.

  3. Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Næringsvirksomheter skal til enhver tid lagre varer minimum ti centimeter over gulv.

  4. Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

  5. Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommune og nødetater.