Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Egenberedskap på flere språk

Her finner du informasjon om egenberedskap, atomberedskap og jodtabeletter ved atomulykker på flere språk

Egenberedskap / Self-preparedness

Fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / From the Directorate for Civil Protection (sikkerheverdag.no): 

Atomberedskap / Preparedness for nuclear incident

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet / From the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (dsa.no): 

Jodtabletter ved atomulykker / Iodine tablets in the event of a nuclear accident

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet / From the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (dsa.no):