Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tannhelse

Om tannhelsetjenesten

Prioriterte grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen i den offentlige tannhelsetjenesten.
Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Mer informasjon om hvilke pasientgrupper som har rett til gratis tannhelsetjenester finner du hos Buskerud fylkeskommune:  Hemsedal tannklinikk - Buskerud fylkeskommune (bfk.no)

Klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksene betalende pasienter.

Tannhelsen en del av folkehelsen

En viktig oppgave for tannhelsetjenesten er å drive med helsefremmende - og forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Hemsedal Tannklinikk

er for tiden stengt grunnet bemanning.

Pasienter med akutte besvær eller andre henvendelser bes ta kontakt med Gol tannklinikk.
tlf. 32 07 43 15
E-post: gol.tannklinikk@bfk.no

Hemsedal:
Adresse: Høvlerivegen 2, 3560 Hemsedal
Postadresse: Postboks 54, 3561 Hemsedal

E-post: gol.tannklinikk@bfk.no

Tannlegevakt

Tannlegevakten er hos den tannlegen som har vakt.
Vakttelefon 993 51 555
Åpningstider: Lørdager og helligdager kl. 16.00–18.00
Søndager: Ringerike tannklinikk kl. 15.00 - 18.00 (samme telefonnummer)

Pasienten må møte opp hos den enkelte tannlege som har vakt, dvs. det kan være en tannlege i en annen kommune enn der pasienter oppholder seg.
Takst: i tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Relevante nettsider

Tannhelse - tannskader

Tips til god tannhelse

Tannbehandling i narkose