Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nok. Drammen – Senter mot incest og seksuelle overgrep

Eit støttesenter mot seksuelle overgrep

Tlf: 32 04 58 00

Senteret har som mål å fungere som eit lågterskeltilbod for personar som har vore utsette for incest og seksuelle overgrep.

Senteret skal også gje tilbod til dei pårørende.

Senteret er tilgjengeleg for brukarane og innbyggjarane 24 timar i døgnet.

Støttesenteret skal  fungere som eit kompetansesenter og samarbeide med alle relevante faglege instansar.

Les meir om Nok.Drammen og tilbodet dei gir her.