Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kontakt oss

Besøksadresse, telefonnummer og opningstider

Besøksadresse kommunehus:
 
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Telefon: 31 40 88 00

Opningstid i tenestetorget er måndag - fredag kl. 09.00- 15.00

Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00

Generelle spørsmål om kommunale tenester kan sendast på epost til tenestetorget@hemsedal.kommune.no

Postadresse og epostadresse for brev, dokument og offentlege henvendelsar

Postadresse:
Hemsedal kommune
Hemsedalsvegen 2889  
3560 HEMSEDAL

Epost:
postmottak@hemsedal.kommune.no

E-dialog - Send oss sikker e-post

Med e-Dialog kan du trygt sende brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

Å sende dokument via e-post kan vere usikkert. Dei kan óg bli stoppa i spamfiltera hos e-postleverandøren din. Nyttar du e-Dialog kjem dokumenta raskt fram til mottakaren på ein enkel og trygg måte.  

Slik brukar du e-Dialog

  1. Trykk på e-dialog for å sende sikker post til Hemsedal kommune. 
  2. Logg inn ved hjelp av ID-porten.
  3. Fyll inn skjemaet og last inn eventuelle vedlegg i form av pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet:

  • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ein organisasjon (organisasjonsnummer).
  • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne).
  • Tittel: Kva du sender og saksnummer om dette er kjent.
  • Kommentar: Gje ei god beskriving av sendinga di.
  • Husk å laste opp relevante vedlegg i PDF-format.
  • Klikk på "Send sikkert til Hemsedal kommune". Brevet ditt blir no kryptert og sendt til vårt sak- og arkivsystem. 
  • Du får kvittering med referansenummer på e-post.
Fakturaadresse

Fakturaer til Hemsedal kommune skal som hovudregel sendast elektronisk i EHF-format.
Elektronisk adresse: 964 952 701

Om di verksemd foreløpig ikkje kan sende EHF-faktura har DIFI ei oversikt over fakturasystem som kan levera elektronisk handelsformat (EHF) slik at verksemda enkelt kan ta det i bruk.  

Papirfaktura kan sendast til:

Hemsedal kommune
v/ Felleskontoret for fakturabehandling
Postboks 153
3541 NESBYEN

Kommuneopplysningar

Organisasjonsnummer: 964 952 701

Bankkontonummer: 2367 20  14964
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 06 180

Kommunenummer: 3326