Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jegerprøve

Dersom du vil jakte, må du først ta jegerprøva. Det obligatoriske jegerprøvekurset har eit omfang på 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må du avleggje ein teoretisk eksamen som blir lagd opp av kommunen i samarbeid med lokallag til Norges jeger- og fiskeforbund. Dette blir annonsert i lokalavisa. Kursarrangør/lærar har oversyn over eksamensdatoane

Jegerprøva kan takast av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå frå fylte 14 år til fylte 16 år. (Ein treng ikkje å ha avlagt jegerprøva.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå frå fylte 16 år til fylte 18 år. (Her krevst det at ein har klart jegerprøva, og at skyteprøva er avlagd for dei artane som det krevst for.)

Klage

Du kan ikkje klage på eksamen som ikkje er greidd. Du kan gå opp til ny eksamen utan å betale ekstra eksamensavgift.

Aktuelle linkar

Studieorganisasjoner

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag