Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Velforeningar i Hemsedal

Hytte velforeningar

Bergastølen vel  Øyvind Hirsch 481 93 953  oh@hotmail.com 
Bergastøllia Vel Geir Mikalsen 918 54 238 gmi@bahr.no
Bubakken Nordre hytteforening Trond Egil Arnesen 473 52 752 trond.arnesen@hsh.no
Golf Alpin Velforening Hans Petter Kverneland 900 27 277 hpkverneland@gmail.com
Markegårdslia hyttegrend Torgunn Haug Kogstad 913 63 624 torgunn.haug.kogstad@outlook.com
Helsinglia Vel Finn Solbakken 900 98 164 finn.solbakken@gmail.com
Mølleplassen sameie Martine Skau 982 06 114 martine.skau@gmail.com
Rustberggardlia Vel Lars Christian Salvesen 900 27 277 lks@autek.no
Sjåstadfeltet Vel Tore Larsen 911 66 911 tlarsen@fernonorden.com
Sjåstadfeltet Veglag Tore Larsen 911 66 911 tlarsen@fernonorden.com
Lykkjaslåttvegen ANS Alexander Behringer 900 88 219 abehrin@online.no
Løkjistølvegen Vel Harald Willumsen 911 43 801 hw@wiersholm.no
Vavatn Vel Erling Reinemo 902 50 377

vavatn.vel@gmail.com 

Totteskogen velforening Johnny Christiansen 900 55 558  jochri@online.no
Grøndalen Vel      
Solsiden Vel