Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vegmeldinger

Melding om defekte veglys

Hemsedal kommune har ansvaret for veglys langs kommunale vegar og fylkesvegar medan Statens vegevesen har ansvaret langs riksvegar.

Hemsedal kommune har avtale med Hemsedal Energi som utførar vedlikehald av kommunale veglys. Som hovudregel vert det skifta defekte lyspærer to gonger i året - ein gong i løpet av september/november og ein gong i løpet av januar/februar.

Har du melding om feil med veglys langs fylkesvegar og kommunale vegar, ring Hemsedal kommune 31 40 88 00 eller send ein e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no. Gjeld meldinga veglys langs riksvegar, ring vegmeldingssentralen tlf. 175

 

Vegmeldingar 

Har du spørsmål eller meldingar om til dømes hol i vegbanen, frosne stikkrennar eller liknande på kommunale vegar, ta kontakt med Hemsedal kommune på telefon 31 40 88 00 eller pr. e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no

Spørsmål eller meldingar om snøbrøyting eller strøing på kommunal veg kan rettast til Hemsedal kommune eller direkte til brøyteentreprenør jf. tabellen under.

 

Sone/veg

Entreprenør

Sone 1 – Trøim, alle vegar i bustadfelt samt utanfor offentlege bygg som kommunehus, skule og bibliotek

Tormod Eitrheim,

Tlf. 976 00 469

Sone 2 – Ulsåk alle vegar i bustadfelt, parkering på Gravset og Hestanåne, containerplasser langs Lykkjavegen samt Langesetvegen og Hødnsvegen

Hemsedal Maskinlag,

Tlf. 911 43 761

Sone 3 – Tuv, omfattar vegar i kommunale bustadfelt, utanfor skulen og containerplassar.

Tormod Eitrheim,

Tlf. 976 00 469

Sone 4 – Grøndalsvegen, Hustadvegen og Hulbakvegen samt containerpplass på Tubba og Grøndalen

Tormod Eitrheim,

Tlf. 976 00 469

Sone 5 – Liovegen inkl. containerplass

Tormod Eitrheim,

Tlf. 976 00 469

Gangveg Holdebakken – Tuv

Hemsedal Maskinlag

Tlf. 911 43 761

 Meldingar om fylkes- eller riksvegar meldast til vegmeldingssentralen tlf 175