Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Strategisk næringsplan 2016-2022

Her finn du strategisk næringsplan for Hemsedal Kommune 2016-2022 samt arbeidsdokument benytta i forkant av endeleg plan.

Strategisk næringplan

Referat

Badegruppa 08.08.2016

Div arbeidsdokument

Referat - Møte med formannskapet 5.1.2016.pdf

Notat Kommunikasjonstrategi prosessen.pdf

Referat arbeidsgruppa for kommunikasjonstrategiprosessen 21.10.2015.pdf

Referat arbeidsgruppa for kommunikasjonsstrategiprosessen 4.11.2015.pdf

Arbeidsdokument til næringsplan - januar 2014 6-2-2014 minus statistikk fine.pdf

Diskusjonsgrunnlag næringsplan varme og kaldesenger - presentasjon 26082014.pdf

Arealpolitikk for kalde og varme senger - Sluttrapport.pdf

Skistar - Varme senger 140207.pptx

Følgebrev til spørsmål kring næringsplanarbeid.pdf

Spørsmål til utsendelse i samband med næringsplanarbeid.pdf

Innkalling til møte i arbeidsgruppa for næringsplanarbeid 19.5.2015.pdf

Arbeidsdokument til næringsplan 22 april 2015.pdf

Innkalling til møte i arbeidsgruppa for næringsplanarbeid 21.4.2015.docx

Rapport For egen maskin, Menon business Economics.pdf

Innkalling til møte i arbeidsgruppa for næringsplanarbeid 5 2 2015.pdf

Vedlegg til møte i næringsplan 5.2.2015.pdf

Referat arbeidsmøte styringsgruppa for næringsplan 05 2 2015.docx

Innkalling til møte i arbeidsgruppa for næringsplanarbeid 20 01 2015.pdf

Vedlegg - innspel frå Skistar.pdf

Skarsnuten Eiendom Presentasjon status okt 2014.pdf

Referat arbeidsmøte styringsgruppa for næringsplan og grunneiere kalde varme senger 16 12 2014.pdf

Referat arbeidsmøte styringsgruppa for næringsplan og grunneiere kalde varme senger 16 12 2014.pdf

Referat arbeidgruppa næringsplanarbeid 18 11 2014.pdf

Innkalling næringsplan 18.11.pdf

Forslag til arealpolitikk - varme og kalde senger 14102014.pdf

Referat fra arbeidsgruppemøte næringsplan 26 8 2014.pdf

Referat fra arbeidsgruppemøte næringsplan 10 9 2014 fine.pdf