Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skiltvedtekter

Hemsedal Kommune ønsker ei heilheitleg bygd kor det er fokus på kvalitet og brukarvennlighet når det gjeldt skilt og reklameinnretningar. Nedanfør finn ein Skiltvedtekter, vedteke 7. november 2013.

Formålet med vedtektene er å leggja tilrette for at Hemsedal får heilskaplege opplegg for skilt og reklameinnretningar. Hemsedal kommune skal stå fram som ei bygd med visuell kvalitet kor visuell forureining ikkje skjer samtidig som ein legg vekt på at vedtektene skal vera brukarvenleg og lett å finna fram i.

Skiltvedtekter