Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sikt i vegkryss

Eig eller disponerer du ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligg eigedommen din inntil eit vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved di avkøyrsle og mot vegkryss.

Vi håpar at du gjennomfører nødvendige tiltak på vegetasjonen og med snørydding slik at alle kan gå, sykle og køyre trygt forbi eigedomen din.
For meir informasjon sjå her:
Vegvesen - vegetasjonsrydding