Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Serveringsbransjen - koronatiltak

Registrering av besøkende

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til dette. Dette er nasjonale regler som følger av covid-19-forskriftens § 14a. En registrering av gjestene vil gjøre en eventuell smitteoppsporing mer effektiv.

Kriseledelsen i Hemsedal oppfordrer også serveringssteder som ikke skjenker alkohol til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet. Hemsedal turisttrafikklag har inngått avtale med SafeSpot med egen rabattkode, og vi anbefaler alle å registrere bedriften sin hos de. 

Dette gjelder for registreringen:

 • Informer gjestene om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares.
 • Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.
 • Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.
 • Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.
Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.
Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Her finner du informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for en slik registrering.

Alkoholservering

Den nasjonale skjenkestoppen kl. 24:00 er opphevet f.o.m. tirsdag 13. oktober.

Retningslinjer til serveringssteder

Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det er fortsatt svært viktig at alle følger smittevernreglene som gjelder for å hindre spredning av koronaviruset. Les mer om hva som menes med smittevernfaglig forsvarlig drift på helsedirektoratet.no.
Se også veileder for Hemsedal litt lenger ned i artikkelen for mer utfyllende informasjon. 

Sikre at gjester kan holde 1 meters avstand til personer i annen husstand

 • Plasser bordene og stolene slik at det blir avstand på 1 meter
 • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre
 • Unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken
 • La all bestilling og betaling skje ved bordene.

Bordservering

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Rutiner for god hygiene og godt renhold må overholdes

 • Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomater
 • Håndsprit bør finnes ved hvert bord
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.
 • Unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver og lignende som går videre fra gjest til gjest.
 • Bruk kortbetaling. Forsøk å unngå kontant betaling.

Arrangementer på serveringssteder
Se hva som gjelder for arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder på helsedirektoratet.no.

Retningslinjene er utarbeidet av kommunens smittevernoverlege og følger de viktigste retningslinjene i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet covid-19-forskriftens § 14a.

Veiledere

Hemsedal - Veileder for serverings- og skjenkesteder under covid-19-epidemien  (oppdatert 21.10.2020)

Mattilsynet har gitt råd til praktisering av reglene.

Tilsyn

Etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Kommunen vil følge med på om serveringsbransjen overholder reglene. Både varslede og uvarslede tilsyn kan bli aktuelt og vi vil benytte de muligheter som ligger i folkehelseloven §§ 14-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt, stenging) til å sørge for at serveringsstedene overholder regelverket.

Etter smittevernloven § 4-10 første ledd skal politiet bistå med gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene.