Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakshandsaming og klage

Her finn du skjema som gjev deg høve til å  medverke i saker til offentleg høyring eller sende klage på vedtak etter forvaltningslova.

Forvaltningslova inneheld reglar om korleis ei sak skal behandlast. 

Forvaltningslova

Klage på enkeltvedtak