Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Parkering

Parkeringstillatelse for forflytnings¬hemmede

Har du behov for parkeringslettelser fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg, kan du søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller passasjer. Søknadskjema finn du her. Alle vilkår må være oppfylt før søknad kan innvilges.


Krav til deg som søker
For å søke om parkeringstillatelse må du:
1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?
Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
I tillegg gir tillatelsen rett til gratis parkering på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. Det vil også være gratis å parkere på steder der det er innført kommunal boligsoneparkering.

Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for ulovlig parkering på eksempelvis fortau eller i kryss, eller på plasser reservert for andre kjøretøy- og trafikantgrupper, som for eksempel ladbar motorvogn, ambassader, varebil, taxi og buss eller lignende.

Parkering langs kommunale vegar

Parkering av bilar langs kommunale vegar og fortau er eit stort problem når brøyting og anna vinterdrift skal utførast. I tillegg er slik parkering til hinder for utrykkingskjøretøy og skapar trafikkfarlege situasjonar både for gåande og kjørande.

Hemsedal kommune oppmodar difor alle om å unngå parkering av bilar langs kommunale vegar. Parkering på fortau er forbode. 

Feilparkerte bilar kan medføre at vegar og fortau ikkje vert brøyta eller strødd og i verste fall at brannbilen eller ambulansen vert forsinka!

Parkering langs kommunale vegar

Parkering av bilar langs kommunale vegar og fortau er eit stort problem når brøyting og anna vinterdrift skal utførast. I tillegg er slik parkering til hinder for utrykkingskjøretøy og skapar trafikkfarlege situasjonar både for gåande og kjørande.

Hemsedal kommune oppmodar difor alle om å unngå parkering av bilar langs kommunale vegar. Parkering på fortau er forbode.

Feilparkerte bilar kan medføre at vegar og fortau ikkje vert brøyta eller strødd og i verste fall at brannbilen eller ambulansen vert forsinka!