Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lys i alle glas

Prosjektet "Lys i alle glas" er avslutta.

Sluttrapport

Bakgrunn for prosjektet

•Folketalet i distriktskommunane har i større eller mindre grad gått ned dei seinare åra.
•Nedgangen i folketalet gjev negative konsekvensar for lokalsamfunna.
•I alle kommunane står det gardsbruk utan fast busetnad.
•Desse er attraktive bustader for mange, men dei er vanskelege å få kjøpt.

 

Lys i alle glas

•var eit samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Øvre Buskerud
•målet var å medverke til at minst 100 fråflytta bruk får fast busetnad i Numedal, Hallingdal og Midtfylket innan 31.12. 2011
• fleirparten av tilflyttarane får seg arbeid i regionen eller har med seg sin eigen arbeidsplass.