Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innkjøp

Alle statlege verksemder må følgje opp handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlege innkjøp.

På Miljøindex.no kan ein enkelt søkje etter:

•Svane- og Blomsten-merka produkter

•Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter

•ISO 14001- og EMAS sertifiserte bedrifter

•Leverandører av «grøne» produkt og tenester

Portalen vert publisert av Findexa Forlag i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, Stiftelsen Miljømerking og KvaLex®.

Portalen er den einaste i Norge som gjev markedet ein samla oversikt over miljøsertifiserte bedrifter i henhold til Miljøfyrtårn, EMAS og ISO 140001.

Det er ynskjeleg å kunne auke omsetninga av «grøne» produkt og tenester. Målet er å forenkle prosessen for grøne innkjøp både i privat og offentleg sektor.