Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

ENØK -tilskot

ENØK fondet opphørte desember 2016. Det vert ikkje teke imot nye søknader gjeldande ENØK.

ENØK - fondet vart bestemt opphørt i kommunestyremøte 20. desember 2016.

 

ENØK fondet var eit tilskot til privatpersoner med eigedom brukt til bustadformål i Hemsedal komune. Privatpersonar som gjorde energibesparande tiltak på huset kunne få stønad frå kommunen.

Enova gir framleis støtte til energisparande tiltak hjå privatpersonar: sjå nettsida: https://www.enova.no/finansiering/privat/898/0/