Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulerute

Skulerute 2019-2020

Månad Antal dagar Feriar og fridagar og merknader
 August 10  Fyrste skuledag for elevane måndag 19.
 September 20   Haustferie 30.  (veke 40)
 Oktober 19  Haustferie 1-4.  (veke 40)
 November 20   Planleggingsdag / Elevfri  måndag 18.
 Desember 15   Siste skuledag før jul fredag 20.
 Januar 22   Fyrste skuledag etter ferien torsdag 2.
 Februar 15   Vinterferie 24 - 28.  (veke 9)
 Mars 22  
 April 16 Påskeferie 6.-13.
Fyrste skuledag etter påskeferien er tysdag 14. 
 Mai  18  Fri 1, 21, 22.
 Juni  13

 Fri 1. (2.pinsedag)
 Siste skuledag torsdag 18.

   190  

Vedteken i Hovudutval for Livsløp 20. november 2018.

18.11 er Regional kursdag

 

Skulerute 2020 - 2021

Månad Antal dagar Ferie, fridagar og merknader
August 11 Fyrste skuledag måndag 17.
September         19 Haustferie 28.9. - 2.10 (veke 40).                                                    
Oktober 20 Haustferie 28.9. - 2.10 (veke 40).
November 20 Elevfri fredag 20.
Desember 16 Siste skuledag tysdag 22.
Januar 20 Fyrste skuledag måndag 4.
Februar 20  
Mars 15

Vinterferie 1. - 5. (veke 9)
Påskeferie 29.3. - 5.4.

April 19 Påskeferie 29.3. - 5.4.
Mai 17 Fri torsdag 13. (Kr.himmelfartsdag)
Fri fredag 14.
Fri måndag 17.
Fri måndag 24. (2.pinsedag)
Juni 13 Siste skuledag torsdag 17.
  190  

Vedteken i Hovudutval for Livsløp 31.oktober 2019.