Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Blir du plaget eller mobbet på skolen?

Blir du plaga eller mobba på skulen?

Si frå til ein vaksen på skulen eller heime.

Skulen har plikt til å hjelpa deg.

Får du ikkje hjelpa du treng, ta kontakt med Fylkesmannen, tlf. 951 97 429

Fakta om Fylkesmannens rolle:

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Hvis skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.

Link til Fylkesmannens nettsider: https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/?id=108721

Her kan du også få råd og hjelp:

Nullmobbing.no: https://www.udir.no/nullmobbing/

Mobbeombudet i Buskerud: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Ombud/Mobbeombud/

Dette skal skulane gjera i mobbesaker: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/