Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tuv Oppvekstsenter avd. barnehage

Besøksadresse:

Røggevegen 8
3560 Hemsedal

Postadresse:

Hemsedal kommune
Tuv Oppvekstsenter, avd barnehage
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Tuv Oppvekstsenter, avd barnehage

Tuv barnehage er ein barnehage med tre avdelingar.

  • Avdelingane ligg saman med Tuv skule.
  • Me har fast turdag for 3-4 og 5 åringane ein dag i veka. Vår base ligg på Fausko skysstasjon, i tillegg nyttar me nærområda

Hovudsatsingsområde

Kortsiktig årsplan 2020-2021.pdf

Årsplan langsiktig - 2019.pdf

Råd og utval

Alle barnehagar har eit Fau (foreldrearbeidsutval) som er valt av foreldrerådet (alle føresette i barnehagen). I Tuv barnehage, består

Foreldrearbeidsutvalet av:

Leiar: Trine Pauck Øglund

Nestleiar: Charlotte Taraldsen

Kasserar: Martine Lassen Hagerup

Live Steihaug Aasheim

Morten Sohlman 

Jennie Linda Eliasson

Representantar frå dei ulike avdelingane:

KROKEN:

Charlotte Taraldsen                          charlottetaraldsen@hotmail.com

Trine Pauck Øglund                          trine_pauck@hotmail.com

RØGGELIA:

Martine Lassen Hagerup                  MartineHagerup@hotmail.com

Jennie Linda Elliasson                       jennie.eliasson@hotmail.com

ÅNE:

Live Steihaug Aasheim                      live.aasheim@sjoarafting.no

Morten Sohlman                               mortensohlma@gmail.com

    

Det er også viktig å vite at me har eit fub, som er foreldreutvalet nasjonalt. Fub - foreldrutvalet for barnehagar er eit statleg, uavhengig og rådgivande organ for og med føresette i barnehagen. Dersom de ynskjer å kontakte fub, kan det gjerast på: post@fubhg.no

 

Samarbeidsutvalet:

Foreldrerepresentantar:    Trine Pauck-Øglund og Charlotte Taraldsen  

Personalet:                        Kari M. Moland      kmythe@gmail.com

                                          Mette Kopperud      mette.kopperud@hemsedal.kommune.no

Styrar:                                 Monika Randar     monika.randar@hemsedal.kommune.no