Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

MIB - menn i barnehagen

MIB står for menn i barnehage og består av mannleg tilsette i barnehagane i Hallingdal. Gruppa møtest nokre gonger i løpet av året, både til faglege diskusjonar og sosiale hendingar.

Kontaktpersonar i kommunane i Hallingdal er:

Ål kommune: Bernt Ivar Hjelmsø, Sando barnehage  95788891

Hol kommune: Alv Stuestøl, Hol barnehage 32089238/93653498

Nes/Flå kommune: Henrik Madsen Lundekvam, Friskussen barnehage: 32070090/41205925

Hemsedal kommune: Stian Lihall, Tuv barnehage: 91666810/92889639

 

Barnehagane i Hemsedal ynskjer å rekruttere menn, pedagogar og fagarbeidarar. Gjennom prosjektet "Lekeressurs i barnehagen" så kan gutar frå 9. trinn på HBU søkje om arbeid i barnehage etter skuletid/i skuleferiar. Menn som jobbar i barnehage i Hemsedal no, kjem på HBU og presenterar tilbodet om "Lekeressurs".