Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehagar i Hemsedal

Ulsåk Oppvekstsenter, avd barnehage    Tuv Oppvekstsenter, avd barnehage

 

Barnehageruta 2020- 2021

Månad Dato Aktivitet
August

13. - 14.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

September 28. - 30. Skulen sin haustferie, veke 40
Oktober 01. - 04. Skulen sin haustferie, veke 40
November 20. Planleggingsdag - barnehagen stengt
Desember 24. - 25. og 31.

Barnehagen stengt

Januar

1.

4.

Barnehagen stengt

Planleggingsdag - barnehagen stengt

     
Mars

01. - 07.

Skulen sin vinterferie, veke 9

April

01. - 05.

Påskeferie - barnehagen stengt. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag 31.

Mai

13., 17., 24.

14.

Off. høgtidsdag - barnehagen stengt

Planleggingsdag - barnehagen stengt

     
Juli veke 29 og 30 Barnehagen stengt
August 16. og 17.

Planleggingsdag, nytt barnehageår - barnehagen stengt

Opningstid

  • Opningstid kvar dag frå kl. 7.30- 16.30.
  • Barnehagane held stengt jule- og nyttårsaftan.
  • Onsdag i påskeveka stenger barnehagane kl. 12.00
  • Avdelingane slår seg saman i romjula og påskeveka
  • To veker sommarstengt: veke 29 og 30.
  • Det er mogeleg å søkje om  utvida opningstid etter behov: Søknad om utvida opningstid Hemsedal

Kontaktinfo

Fagleiar barnehage
Marit Fauske Bjerkan Tlf: 31 40 88 16                                    

Tuv oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 61

Styrar: Monika Randar Tlf: 915 67 660        

                                                                                                    

Ulsåk oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 75
Styrar: Eva Markegård Tlf: 468 11 942                                   

 

Råd og utval

Råd og utval Tuv oppvekstsenter avd. barnehage

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Leiar: Trine Pauck Øglund

Live Steihaug Aasheim

Morten Sohlman 

Jennie Linda Eliasson

Charlotte Taraldsen

Martine Lassen Hagerup

 

Samarbeidsutvalet (SU)

Politisk representant (eigar): Jørgen Von Tangen

Rektor: Cristina Moran Kjølstad

Styrar: Monika Randar

Foreldrerepresentantar bhg: Trine Pauck Øglund

Foreldrerepresentantar skule:

Tilsette bhg: Kari M. Moland (Vara: Sigrid Flaget), Mette Kopperud (Vara: Estera Ciur)

Tilsette skule: Målfrid Støyten, Irene Flaget Johansen (Vara: Magnhild Finset Fjeldheim)

Referat frå møter

Referat frå møte i SU - Tuv 25. november 2019.pdf

 Møte i SU februar 2020.pdf

Referat frå møte i SU 18.mai-ref.pdf

Referat SU, 25. august 2020.pdf

Brakar- buss situasjon.pdf

 

 

Råd og utval Ulsåk oppvekstsenter, avd. barnehage

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Styret:

Leiar: Guro Wright Lunde
Nestleiar: Daniel Lidberg
Kasserer: Christina Stegmann
Eventansvarleg: Jenny Andersson og Christine Lund
Styremedlem: Asbjørn Hølto og Lina Andersson

Vara:

 

 

Det er i tillegg sett ned ei utemiljø-gruppe med to medlemmar frå føresette (Kristoffer og Christine, Judith er vara), og tre frå personalet (styrar, pluss ein frå liten avd. og ein frå stor).

 

Samarbeidsutvalet (SU)

Politisk representant (eigar): Tori Snerte

Rektor: Heidi Myrvoll

Styrar: Eva Markegård

Foreldrerepresentantar bhg:

Foreldrerepresentantar skule: Irene Markegård og

Tilsette bhg: Tonje Køgel Mandt (Vara: Lissy Kildahl Josefsen) og  (Vara: )

Tilsette skule: Heidi Sæther,  (Vara: )

Referat frå møter

 SU-møte november 2019

  

Menn i barnehagen - MIB

 

 

Det fins MIB-nettverk over heile landet, og i Hallingdal. MIB er eit uformelt nettverk av og for menn/gutar som jobbar i barnehage, eller utdannar seg for å jobbe i barnehage.

Nettverket fungerar som ein sosialt og/eller fagleg møteplass, der du treff andre som jobbar eller utdannar seg i retning denne sektoren.

Målet er å få til eit mannsmiljø på tvers av barnehagane, uavhengig av kommunen ein jobbar i. Fleire menn opplev å vere aleine som mann på jobb, saman med mange kvinner, og difor er desse nettverkssamlingane naudsynte og nyttige for svært mange.

Her finn du meir informasjon om menn i barnehagen: www.mennibarnehagen.no

 

MIB Hallingdal har eigen e-post adresse, som er: mib@hallingdal.no

 

Planar, lover og vedtekter

Kommunal plan for overgang barnehage og skule i Hemsedal kommune - 2015-2020

Kan eg gå i barnehagen i dag. Nynorsk 2018.pdf

Vedtekter for barnehagene i Hemsedal

Handlingsplan mot mobbing

Likestillingsplan for barnehagene

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf

Foreldreutvalet for barnehage (FUBHG)

Vedtekter for FAU Ulsåk barnehage