Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehagar i Hemsedal

Ulsåk Oppvekstsenter, avd barnehage    Tuv Oppvekstsenter, avd barnehage

 

Barnehageruta 2019- 2020

Månad Dato Aktivitet
August

15. - 16.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

September 30. Skulen sin haustferie, veke 40
Oktober 01. - 06. Skulen sin haustferie, veke 40
November 18. Planleggingsdag - barnehagen stengt
Desember 24. - 26. og 31. Barnehagen stengt
Januar 2. Planleggingsdag - barnehagen stengt
Februar 24. - 28. Skulen sin vinterferie, veke 9
Mars

01.

Skulen sin vinterferie, veke 9

April

09. - 13.

Påskeferie - barnehagen stengt. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag 08.

Mai

1., 17., 21.

22.

Off. høgtidsdag

Planleggingsdag - barnehagen stengt

Juni 1.  Off. høgtidsdag
Juli veke 29 og 30 Barnehagen stengt
August 13. og 14.

Planleggingsdag, nytt barnehageår - barnehagen stengt

Opningstid

  • Opningstid kvar dag frå kl. 7.30- 16.30.
  • Barnehagane held stengt jule- og nyttårsaftan.
  • Onsdag i påskeveka stenger barnehagane kl. 12.00
  • Avdelingane slår seg saman i romjula og påskeveka
  • To veker sommarstengt: veke 29 og 30.
  • Det er mogeleg å søkje om  utvida opningstid etter behov: Søknad om utvida opningstid Hemsedal

Kontaktinfo

Fagleiar barnehage
Marit Fauske Bjerkan Tlf: 31 40 88 16                                    

Tuv oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 61

Styrar: Monika Randar Tlf: 915 67 660        

                                                                                                    

Ulsåk oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 75
Styrar: Eva Markegård Tlf: 468 11 942                                   

 

Råd og utval

Råd og utval Tuv oppvekstsenter avd. barnehage

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Leiar: Christopher Cassidy Svennevik

Mari Susanna Söderholm

Karolina Lundh Alman 

Evelina Maknaviciute

Karl Magnus Olof Hägglund

Martine Lassen Hagerup

 

Samarbeidsutvalet (SU)

Politisk representant (eigar): Jørgen Von Tangen

Rektor: Unni Bjørke

Styrar: Monika Randar

Foreldrerepresentantar bhg: Christopher Cassidy Svennevik og Karolina Lundh Alman

Foreldrerepresentantar skule: Stian Rygg og Joveig Erikstad

Tilsette bhg: Kari M. Moland (Vara: Sigrid Flaget), Mette Kopperud (Vara: Estera Ciur)

Tilsette skule: Hanne Asp Lunde, Irene Flaget Johansen (Vara: Magnhild Finset Fjeldheim)

Referat frå møter

Referat frå møte i SU - Tuv 25. november 2019.pdf

 Møte i SU februar 2020.pdf

Referat frå møte i SU 18.mai-ref.pdf

 

 

Råd og utval Ulsåk oppvekstsenter, avd. barnehage

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Styret:

Leiar: Judith Aakre (Veslehødn)

Nestleiar: Christine Mythe (Nibbi)

Kasserer: Kristoffer Rørby (Storehødn)

Eventansvarleg: Gunvor Vøllo og Christina Stegman (Geiteberget)

Sekretær: Rakel Kalvenes (Krikken)

Su- repr: Lise Kvannefoss (Totten)

Vara:

Lina Seligman (Totten)

Lene Hesthagen (Krikken)

Guro Wright (Storehødn)

Jenny Andreasson (Geiteberget)

 

Det er i tillegg sett ned ei utemiljø-gruppe med to medlemmar frå føresette (Kristoffer og Christine, Judith er vara), og tre frå personalet (styrar, pluss ein frå liten avd. og ein frå stor).

 

Samarbeidsutvalet (SU)

Politisk representant (eigar): Tori Snerte

Rektor: Heidi Myrvoll

Styrar: Eva Markegård

Foreldrerepresentantar bhg: Judith Aakre og Lise Kvannefoss

Foreldrerepresentantar skule: Irene Markegård og

Tilsette bhg: Tonje Køgel Mandt (Vara: Lissy Kildahl Josefsen) og  (Vara: )

Tilsette skule: Heidi Sæther,  (Vara: )

Referat frå møter

 SU-møte november 2019

  

Menn i barnehagen - MIB

 

 

Det fins MIB-nettverk over heile landet, og i Hallingdal. MIB er eit uformelt nettverk av og for menn/gutar som jobbar i barnehage, eller utdannar seg for å jobbe i barnehage.

Nettverket fungerar som ein sosialt og/eller fagleg møteplass, der du treff andre som jobbar eller utdannar seg i retning denne sektoren.

Målet er å få til eit mannsmiljø på tvers av barnehagane, uavhengig av kommunen ein jobbar i. Fleire menn opplev å vere aleine som mann på jobb, saman med mange kvinner, og difor er desse nettverkssamlingane naudsynte og nyttige for svært mange.

Her finn du meir informasjon om menn i barnehagen: www.mennibarnehagen.no

 

MIB Hallingdal har eigen e-post adresse, som er: mib@hallingdal.no

 

Planar, lover og vedtekter

Kommunal plan for overgang barnehage og skule i Hemsedal kommune - 2015-2020

Kan eg gå i barnehagen i dag. Nynorsk 2018.pdf

Vedtekter for barnehagene i Hemsedal

Handlingsplan mot mobbing

Likestillingsplan for barnehagene

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf

Foreldreutvalet for barnehage (FUBHG)

Vedtekter for FAU Ulsåk barnehage