Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehagar i Hemsedal

Ulsåk Oppvekstsenter, avd barnehage    Tuv Oppvekstsenter, avd barnehage

Barnehageruta 2019- 2020

Månad Dato Aktivitet
August

15. - 16.

Planleggingsdag - barnehagen stengt

September 30. Skulen sin haustferie, veke 40
Oktober 01. - 06. Skulen sin haustferie, veke 40
November 18. Planleggingsdag - barnehagen stengt
Desember 24. - 26. og 31. Barnehagen stengt
Januar 2. Planleggingsdag - barnehagen stengt
Februar 24. - 28. Skulen sin vinterferie, veke 9
Mars

01.

Skulen sin vinterferie, veke 9

April

09. - 13.

Påskeferie - barnehagen stengt. Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag 08.

Mai

1., 17., 21.

22.

Off. høgtidsdag

Planleggingsdag - barnehagen stengt

Juni 1.  Off. høgtidsdag
Juli veke 29 og 30 Barnehagen stengt
August 13. og 14.

Planleggingsdag, nytt barnehageår - barnehagen stengt

Opningstid

  • Opningstid kvar dag frå kl. 7.30- 16.30.
  • Barnehagane held stengt jule- og nyttårsaftan.
  • Onsdag i påskeveka stenger barnehagane kl. 12.00
  • Avdelingane slår seg saman i romjula og påskeveka
  • To veker sommarstengt: veke 29 og 30.
  • Det er mogeleg å søkje om  utvida opningstid etter behov: Søknad om utvida opningstid Hemsedal

Kontaktinfo

Fagleiar barnehage
Marit Fauske Bjerkan Tlf: 31 40 88 16                                    

Tuv oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 61

Styrar: Monika Randar Tlf: 915 67 660        

                                                                                                    

Ulsåk oppvekstsenter, barnehage 3560 Hemsedal

Tlf: 31 40 89 75
Styrar: Eva Markegård Tlf: 468 11 942                                   

 

Råd og utval

Råd og utval Tuv oppvekstsenter avd. barnehage

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Leiar: Christopher Cassidy Svennevik

Mari Susanna Söderholm

Karolina Lundh Alman 

Evelina Maknaviciute

Karl Magnus Olof Hägglund

Martine Lassen Hagerup

 

Samarbeidsutvalet (SU)

Politisk representant (eigar): Jørgen Von Tangen

Rektor: Unni Bjørke

Styrar: Monika Randar

Foreldrerepresentantar Bhg: Christopher Cassidy Svennevik

Foreldrerepresentantar Skule: Stian Rygg og Joveig Erikstad

Tilsette Bhg: Kari M. Moland (Vara: Sigrid Flaget), Mette Kopperud (Vara: Estera Ciur)

Tilsette Skule: Hege-Janett Myro

Referatefrå møter

Referat frå møte i SU - Tuv 25. november 2019.pdf

Planar, lover og reglar

Kommunal plan for overgang barnehage og skule i Hemsedal kommune - 2015-2020

Kan eg gå i barnehagen i dag. Nynorsk 2018.pdf

Vedtekter for barnehagene i Hemsedal

Handlingsplan mot mobbing

Likestillingsplan for barnehagene

Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2018

Trafikksikker kommune - Plan for skular og barnehagar 2016-2019.pdf

Foreldreutvalet for barnehage (FUBHG)