Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valnemnd

2016

Protokoll Valnemd 26.4.2016

Møteinnkalling Valnemnd 26.04.pdf

Borgarting Lagmannsrett. Val av meddommarar.pdf

Brev frå domstolsadministrasjonen..pdf

Brev frå Justis- og beredskapsdepartementet..pdf

Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020.pdf

Invitasjon møte 14.03.16 - vedr. val av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer.pdf

Særskilt utval - jordskiftedommarar.pdf

Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2017 - 2020.pdf

Valgbarhet.pdf

2015

Protokoll Valnemnd 16.09.pdf

Innkalling 27.10.2015

Møteinnkalling valnemnd 27.10.2015

Protokoll Valnemnd 27.10.2015.pdf