Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valnemnd

2016

Protokoll Valnemd 26.4.2016

Møteinnkalling Valnemnd 26.04.pdf

Borgarting Lagmannsrett. Val av meddommarar.pdf

Brev frå domstolsadministrasjonen..pdf

Brev frå Justis- og beredskapsdepartementet..pdf

Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020.pdf

Invitasjon møte 14.03.16 - vedr. val av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer.pdf

Særskilt utval - jordskiftedommarar.pdf

Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2017 - 2020.pdf

Valgbarhet.pdf

2015

Protokoll Valnemnd 16.09.pdf

Innkalling 27.10.2015

Møteinnkalling valnemnd 27.10.2015

Protokoll Valnemnd 27.10.2015.pdf