Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedlegg til listeforslag

Saman med listeframlegget skal følgjande vedlegg til listeframlegg leverast inn, jf. vallova § 6-4:

  • Ei oversikt over fødselsdatoane til kandidatene.
Bruk gjerne dette skjemaet:
Vedlegg til listeforslag - kandidatar - fødselsdato.xls
Vedlegg til listeforslag - kandidatar - fødselsdato.pdf

  • Ei oversikt over fødselsdato og bustadsadresse til dei som har underskrive på listeforslaget.
Bruk gjerne dette skjemaet:
Vedlegg til listeforslag - tillitsvalde - adresser.doc
Vedlegg til listeforslag - tillitsvalde - adresser.pdf

  • Dersom ein kandidat til kommunestyreval ikkje er innført i folkeregisteret som busett i kommunen når listeforslaget blir innlevert, må det liggje ved ei erklæring frå kandidaten om at han/ho vil vere valbar på valdagen.

  • Dersom ein kandidat til kommunestyreval ikkje er valbar på grunn av si stilling, må det leggjast ved ei erklæring frå kandidaten om at han/ho vil ha gått av frå stillinga når kommunestyret kjem i funksjon.