Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan

Vedteke handlingsprogram 2019-2022, økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Handlingsprogram 2019-2022, økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 - K-sak 103/2018

OFFENTLEG ETTERSYN

Formannskapet sitt framlegg til:

Handlingsprogram 2019-2022, økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 - 27.11.2018

 

Rådmannen sitt framlegg:

 Framlegg til handlingsprogram 2019 - 2022, økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019

Vedlegg:

Plan for vedlikehald og investering - eigedomsavdelinga 2019-2022

Presentasjon - Kommunestyret 25.10.2018

 

Handlingsprogram - historikk

Handlingsprogram 2018 - 2021

Handlingsprogram 2017 - 2020

Handlingsprogram 2016 - 2019

Handlingsprogram 2015 - 2018

Handlingsprogram 2014 - 2017