Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Styringsdokument/Økonomi

Økonomi

Handlingsprogram, økonomireglement med meir

Eigedomsplan

Plan for vedlikehald og investering

Plan for vedlikehald og inv.ramme eigedom 2018.pdf

Eigarskapsmelding

Denne er i arbeid

Vedtekter og selskapsavtalar

Oversikt over vedtekter og selskapsavtalar

Nummerering syner til punkt i eigarskapsmelding