Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Styringsdokument / Økonomi

Økonomi

Handlingsprogram, økonomireglement med meir

Eigedomsplan

Plan for vedlikehald og investering

Plan for vedlikehald og inv.ramme eigedom 2018.pdf

Eigarskapsmelding med vedtekter og selskapsavtalar

Oversikt over vedtekter og selskapsavtalar

Nummerering syner til punkt i eigarskapsmelding