Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapirer og møtekalender

Politiske møte er framleis stengt fysisk for publikum. Dei som er interessert i å vere tilhøyrar via Teams kan melde frå om dette til vanja.norman@hemsedal.kommune.no i god tid før det aktuelle møtet.

Kommunestyret vert overført via Hemsedal kommuneTV

 

Møte i Kommuneplanutvalet 17.08.21 vert avlyst.

Møte i Hovudutval for Livsløp 26.08.21 vert avlyst.

 

Ved overgang til nytt saksbehandlersystem, vil du nå finne sakspapirene under disse lenkene:

Sakspapirer - politiske møter til og med 15. mai 2021

Sakspapirer - politiske møter fra og med 16. mai 2021

 

Etter at du har valt utval og møtedato (dato med ring rundt), får du opp ein boks.

For å få opp møteinnkalling og sakspapir må du trykke på den blå knappen til venstre under der det står "dato frå"