Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomi

Handlingsprogram og økonomiplan

OFFENTLEG ETTERSYN

Formannskapet si innstilling - Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 - pr.29.11.2017

Vedlegg:

Gebyrregulativ 2018 - tekniske tenester

Gebyrer - budsjett 2018 - Vedlegg til handlingsplan

Plan for vedlikehald og investering- Eigedomsavdelinga 2017-2020

Statsbudsjettet 2018 - brev frå fylkesmannen i Buskerud

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2017 - 2020 lagt fram til politisk arbeidsdag 18.10.16

Handlingsplan 2016 - 2019

Handlingsplan 2015 - 2018

Handlingsplan 2014 - 2017

Økonomireglement

Økonomireglement 2016 - 2019

Rekneskap og årsmeldingar

2017

Rekneskap 2017 (K-sak 34/2018)

Årsmelding 2017 (K-sak 34/2018)

2016

Rekneskap 2016 revidert.pdf

Årsmelding 2016.pdf

2015

Rekneskap 2015 med revisjonsberetning.pdf
Årsmelding 2015- Hemsedal kommune.pdf

2014

Rekneskap 2014 - revidert
Hemsedal kommune - Årsmelding 2014.pdf

2013

Rekneskap 2013
Hemsedal kommune - Årsmelding 2013.pdf

2012

Rekneskap 2012
Hemsedal Kommune - Årsmelding 2012.pdf

2011

Rekneskap 2011
Hemsedal Kommune - Årsmelding 2011.pdf