Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Råd og utval

Kommunestyret

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015-2019

Ordførar Oddvar Grøthe (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 970 58 801
Epost: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Kjell Erik Skølt (Ap) varaordførar
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 916 38 675
Epost: pal.terje.rorby@hemsedal.hdpolitiker.no

Tove Eggen Lien (Sp)
Tlf: 907 21 912
Epost: tove.eggen.lien@hemsedal.hdpolitiker.no

Torstein Tuv (Sp)
Tlf: 481 16 948
Epost: torstein.tuv@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Syversbråten (Ap)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no 

Janne Merete Brøndbo (Ap)
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Odd Holde (H)
Tlf: 951 70 272
Epost: odd.holde@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Støyten (Krf)
Tlf: 975 74 742
Epost: olav.stoyten@hemsedal.hdpolitiker.no 

Ingar Nergård (Krf)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Owesen  (HBL)
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Jørgen Aamot (HBL)
Tlf: 900 78 131
Epost: jorgen.aamot@hemsedal.hdpolitiker.no

Ove Fekene (HBL)
Tlf: 917 55 367
Epost: ove.fekene@hemsedal.hdpolitiker.no

Ellen Margrethe Stabursvik (Sv)
Tlf: 924 58 253
Epost: ellen.margrethe.stabursvik@hemsedal.hdpolitiker.no

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

Formannskapet

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Ordførar Oddvar Grøthe (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 970 58 801
Epost: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Kjell Erik Skølt (Ap) varaordførar
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Tove Eggen Lien (Sp)
Tlf: 907 21 912
Epost: tove.eggen.lien@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Støyten (Krf)
Tlf: 975 74 742
Epost: olav.stoyten@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 976 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Owesen (HBL)
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Hovudutval for livsløp

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Janne Merete Brøndbo (Ap) - leiar
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Pål Rørby (Sp) - nesteleiar
Tlf: 916 38 675
Epost: pal.terje.rorby@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Tlf: 996 96 510
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no

Jørgen von Tangen (H)
Tlf: 942 13 078
Epost: jorgen.von.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Solveig Juven Gjærde (Krf)
Tlf: 996 96 460
Epost: solveig.juven.gjaerde@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen (V)
Tlf: 410 27 772
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Ove Fekene (HBL)
Tlf: 917 55 367
Epost: ove.fekene@hemsedal.hdpolitiker.no

Hovudutval for plan og ressurs

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 -2019

Odd Holde (H)
Tlf: 951 70 272
Epost: odd.holde@hemsedal.hdpolitiker.no

Ellen Margrethe Stabursvik (SV)
Tlf: 924 58 253
Epost: ellen.margrethe.stabursvik@hemsedal.hdpolitiker.no

Torgunn Huso (Sp)
Tlf: 950 46 340
Epost: olavhuso@online.no

Olav Syversbråten (Ap)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no  

Ingar Nergård (Krf)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

Karin Follesø (HBL)
Tlf: 958 02 464
Epost:

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutval

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Arnt Skansen (Sv) - leiar
Epost: arntskansen@gmail.com

Randi Larsen Flaget (HBL) - nestleiar
Epost: randi.larsen.flaget@hemsedal.hdpolitiker.no

Torstein Tuv (Sp)
Epost: torstein.tuv@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen
Trøimsvegen 9A
3560 Hemsedal

hanne.wengen@gol.kommune.no  eller hanne@hwengen.no

Mobiltlf: 91 60 51 08

Kommunerevisjon IKS
Postboks 142
2901 Fagernes    

E-post: post@kommunerevisjoniks.no

Heimeside:  www.kommunerevisjoniks.no
Tlf. direkte: 613 59 331 | Mobil: 909 44 797

 

 

Økonomiutval

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Ordførar Oddvar Grøthe (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 970 58 801
Epost: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Kjell Erik Skølt (Ap) varaordførar
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Tove Eggen Lien (Sp)
Tlf: 907 21 912
Epost: tove.eggen.lien@hemsedal.hdpolitiker.no

Varaordfører Olav Støyten (Krf)
Tlf: 975 74 742
Epost: olav.stoyten@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Owesen (HBL)
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Ellen Margrethe Stabursvik (SV)
Tlf: 924 58 253
Epost: ellen.margrethe.stabursvik@hemsedal.hdpolitiker.no

Ove Fekene (Uavhengig)
Tlf: 917 55 367
Epost: ove.fekene@hemsedal.hdpolitiker.no

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kommuneplannemnd

Sakspapir

Kommuneplannemd 2015-2019

Leiar Oddvar Grøthe (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 970 58 801
Epost: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Nestleiar Kjell Erik Skølt (Ap) 
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Tove Eggen Lien (Sp)
Tlf: 907 21 912
Epost: tove.eggen.lien@hemsedal.hdpolitiker.no

Varaordfører Olav Støyten (Krf)
Tlf: 975 74 742
Epost: olav.stoyten@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 976 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Owesen (HBL)
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Ungdomsråd

Sakspapir

Medlemmer

Kommunen sin representant: Janne Merete Brøndbo
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no                     

Nora Wiken Wilson (leiar + representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Ingvil Intelhus Markegård

Kasia Tomaniak

Ola Andrè Grøthe (nestleiar + representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Mikkel Grøndal

Kari Løken

Bastian Andersson Herland

Halvor Rudningen

Henrik Brøndbo Kirkebøen

 

Litt om ungdomsrådet: Ungdomsrådet skal kvalitetssikre det politiske arbeidet med å betre dei unge sine oppvekstvilkår i bygda.

Rådet skal ta initiativ for å få fram saker som vedkjem ungdom og gje råd for kommunale etatar i sakar som vedkjem dei unge.

Hemsedal Ungdomsråd er sett saman av
• ein representant frå kvart trinn på ungdomsttrinnet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule
• ein representant frå kvart trinn ved 1., 2. og 3. trinnet i vidaregåande skule
• representantar frå lokale ungdomsorganisasjonar
• 1 politisk vald representant som ikkje har stemmerett
• Ordførar og Rådmann har møte- og talerett
• Hilde Storeskar er sekretær

Representantar frå Hemsedal Ungdomsråd vil møte i det nyoppretta Hallingdal Ungdomsråd og bidra med det fylkeskommunale samarbeidet.

Rådet skal årleg gje midlar til tiltak retta mot ungdom.

 

Eldreråd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Gerd Holsen - leiar

Kjell Erik Skølt
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Jon Grøthe

Hans Borge

 

 

Administrasjonsutvalet

Sakspapir Administrasjonsutvalet

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Ordførar Oddvar Grøthe (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 970 58 801
Epost: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Kjell Erik Skølt (Ap) varaordførar
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Tove Eggen Lien (Sp)
Tlf: 907 21 912
Epost: tove.eggen.lien@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Støyten (Krf)
Tlf: 975 74 742
Epost: olav.stoyten@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartman@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Owesen (HBL)
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Fagorganisasjonane:

Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet 

Hovudtillitsvald Fagforbundet

 

Andre råd og utval

Barn og unge sin representant i plansaker

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Mette Maseng

Jørgen von Tangen

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Siw Guldbrandsen

Einar Ellseth, nestleiar

Camilla C. Underland, leiar

 

Vilt og innlandsfiskenemnda

Sakspapir 

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Runar O S Bjøberg - leiar

Ellen Margrethe Stabursvik - nestleiar

Sølvi Aalrust

Jarle Strandberg

Olav Wollebæk Veslestølen

 

Fjellstyret

Medlemmer for perioden 2015-2019

Ragnhild Kvernberg, leiar

Hans Vidar Sørensen, nestleiar

Gunnar haugo

Guro Sandvik

Geir Carlstrøm

 

Statleg villreinnemnd

Forslag til kandidater for perioden 2015-2019

1. Petter Owesen

2. Ragnhild Kvernberg

 

Representanskapet Hallingdal Renovasjon

Medlemmer for perioden 2015-2019

Oddvar Grøthe

Marit Foss

Medlem til Hallingdal Renovasjon

Jan Egil Halbjørhus

 

Heimevernnemnda

Medlemmer for perioden 2015-2019

Tore Flaget

Gjermund Svendsen - Rosendal

 

Sakkyndig nemnd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015-2019

Oddmund Jordheim

Gjermund Svendsen-Rosendal

Ragnhild Halbjørhus

 

Klagenemnd for eigedomsskatt

Sakspapir 

Medlemmer i perioden 2015-2019

Jørgen von Tangen, nestleiar

Kristin Mythe Eitrheim

Sveinung Halbjørhus, leiar

 

Representantskapet i Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Medlemmer i perioden 2015-2019

Oddvar Grøthe

 

Innstilling på representantar til styret for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

1. Tove Eggen Lien

2. Ove Fekene

 

Medlem og varamedlem til representantskap i Vestviken 110:

Fast medlem: Kjell Erik Skølt

Varamedlem: Marit Foss

 

Representantskapet for interkommunalt utval for akutt forureining(IUA)

Medlemmer i perioden 2015-2019

Pia Rørby Ruud

 

Stadnamngruppa

Medlemmer i perioden 2015-2019

Syver Hjelmen

Toril Venås Sørensen

 

Nemnda for utmarksbruk (HUS - Hemsedal Utmarkservice)

Medlemmer i perioden 2015-2019

Olav Støyten

 

Helselagshuset

Medlemmer i perioden 2015-2019

Knut H. Ulsaker

 

Det Kyrkjelege fellesråd

Medlemmer i perioden 2015-2019

Oddvar Grøthe

 

Kyrkjestugu

Medlemmer i perioden 2015-2019

Stian Møllerplass

 

Klagenemnd

Sakspapir

Medlemmer i perioden 2015-2019

Elin Tangen, leiar

Jan Egil Halbjørhus, nestleiar

Ragnhild Halbjørhus

 

Hemsedal turisttrafikklag (HTTL)

Medlemmer i perioden 2015-2019

Tove Eggen Lien

 

Medlem og varamedlem til BuskerudMuseene

Fast medlem: Øivind Sagabråten

Varamedlem: Jørgen Von Tangen

 

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

Medlemmer i perioden 2015-2019

Janne Brøndbo (leiar i hovudutval for Livsløp)

 

Pedagogisk-psykologisk teneste for Nedre Hallingdal

Medlemmer i perioden 2015-2019

Oddvar Grøthe

 

Grunnkjøpsnemnd

Medlemmer i perioden 2015-2019

Elin Tangen

Olav Støyten

 

Representantskapet/Nominasjon til styre for Kommunerevisjonen IKS Valdres og Hallingdal

Medlemmer i perioden 2015-2019

Fast medlem: Steinar Bleken

Varamedlem: Per Magnar Tømmervold

Nominert til styret

Jan Egil Halbjørhus

 

IKA Kongsberg

Medlemmer i perioden 2015-2019

Oddvar Grøthe

 

SMIL - utvalet

Sakspapir mai 2017

Medlemmer i perioden 2015-2019

Steinar Bleken

 

Valnemnd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Oddvar Grøthe

Tove Eggen Lien

Olav Støyten

Kjell Erik Skølt

Maria Jartman

Petter Owesen

Marit Foss

Ellen Margrethe Stabursvik

Steinar Bleken

Ove Fekene

 

Valstyret

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2015 - 2019

Oddvar Grøthe

Kjell Erik Skølt

Maria Jartman

Tove Eggen Lien

Olav Støyten

Petter Owesen

Marit Foss

 

Forliksrådet

Medlemmer for perioden 2013 - 2016

Kirsten Marie Brenno
Ole Nils Aalrust
Knut H. Ulsaker

Sparebank1 Hallingdal Valdres - medlem til Sparebankstiftelsen Hallingdal

Medlem for perioden 2015-2016

Per Magnar Tømmervold

 

Skatteoppkreveren i Hallingdal - val til styret og felles klagenemnd

Medlemer for perioden 2015-2016

Styret for Skatteoppkreveren i Hallingdal:

Odd Holde
Marit Foss

Felles klagenemnd for skatteoppkreveren i Hallingdal:

Inger Lill Solberg