Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Råd og utval

Kommunestyret

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019-2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Petter Owesen (HBL) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Tlf: 996 96 510
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Tlf: 
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Brennhovd (Sp)
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no 

Anders Edvard Snildal (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: anders.edvard.snildal@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Kjell Erik Skølt (A)
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no 

Jan Egil Halbjørhus (H)
Tlf: 
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf:  
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Camilla Cecilie Underland (H)
Tlf: 993 80 307
Epost: camilla.cecilie.underland@hemsedal.hdpolitiker.no

Jørgen von Tangen (H)
Tlf: 942 13 078
Epost: jorgen.von.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Ingar Nergård (Krf)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

Arnt Skansen (Sv)
Tlf: 412 65 169
Epost: arnt.skansen@hemsedal.hdpolitiker.no

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

Formannskapet

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Petter Owesen (A) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (SP)
Tlf: 
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf: 
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Hovudutval for livsløp

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Janne Merete Brøndbo (A) - leiar
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Jørgen von Tangen (H) 
Tlf: 942 13 078
Epost:
jorgen.von.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen (H)
Tlf: 410 27 772
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marianne Intelhus (Sp)
Tlf: 
Epost: marianne.intelhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Sverre Berg Enitch (Sp)
Tlf: 482 17 692
Epost: sverre.berg.enitch@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafsås (Krf)
Tlf: 991 08 596
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no

Tori Johanna Snerte (Sv)
Tlf: 975 24 942
Epost: tori.snerte@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Hovudutval for plan og ressurs

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 -2023

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

Anders Edvard Snildal - nestleiar (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: anders.edvard.snildal@hemsedal.hdpolitiker.no

Ann Elisabeth Nes (Sp)
Tlf: 905 04 741
Epost: ann.elisabeth.nes@hemsedal.hdpolitiker.no

Ane Guro Moen (Sv)
Tlf: 
Epost: ane.guro.moen@hemsedal.hdpolitiker.no  

Jan Egil Halbjørhus (H)
Tlf: 
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Syversbråten (A)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutval

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Odd Holde (H) - leiar
Epost: odd.holde@hemsedal.hdpolitiker.no

Geir Øvrejorde Carlstrøm - nestleiar (A)
Epost: geir.ovrejorde.carlstrom@hemsedal.hdpolitiker.no

Marian Melkevik (H) 
Epost: marian.melkevik@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no 

Helga Søland (Sv)
Epost: helga.soland@hemsedal.hdpolitiker.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen
Trøimsvegen 9A
3560 Hemsedal

hanne.wengen@gol.kommune.no  eller hanne@hwengen.no

Mobiltlf: 91 60 51 08

Kommunerevisjon IKS
Postboks 142
2901 Fagernes    

E-post: post@kommunerevisjoniks.no

Heimeside:  www.kommunerevisjoniks.no
Tlf. direkte: 613 59 331 | Mobil: 909 44 797

 

Kommuneplannemnd

Sakspapir

Kommuneplannemd 2019-2023

Leiar Ingar Nergård (Krf)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.kommune.no

Petter Brennhovd (Sp) 
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Patrick Løkken (V)
Tlf: 958 22 217
Epost: patrick.lokken@hemsedal.hdpolitiker.no

Elin Tangen (Sv)
Tlf: 
Epost: elin.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf: 
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Kjell Erik Skølt (A)
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Ungdomsråd

Sakspapir

Medlemmer 2019-2023

Kommunen sin representant: Janne Merete Brøndbo
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no                     

Knut Johansson Thorset (leiar)

Ingvil Intelhus Markegård

Elida Wiken Wilson (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Mikkel Grøndal

Ängla Eid Arvidson

Bastian Andersson Herland (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Halvor Rudningen (nestleiar)

Signe Rivedal Hjelmen

Ronja Ximei Wölneberg

 

Litt om ungdomsrådet: Ungdomsrådet skal kvalitetssikre det politiske arbeidet med å betre dei unge sine oppvekstvilkår i bygda.

Rådet skal ta initiativ for å få fram saker som vedkjem ungdom og gje råd for kommunale etatar i sakar som vedkjem dei unge.

Hemsedal Ungdomsråd er sett saman av
• ein representant frå kvart trinn på ungdomsttrinnet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule
• ein representant frå kvart trinn ved 1., 2. og 3. trinnet i vidaregåande skule
• representantar frå lokale ungdomsorganisasjonar
• 1 politisk vald representant som ikkje har stemmerett
• Ordførar og Rådmann har møte- og talerett
• Hilde Storeskar er sekretær

Representantar frå Hemsedal Ungdomsråd møter i Hallingdal Ungdomsråd og bidrar med det fylkeskommunale samarbeidet.

Rådet skal årleg gje midlar til tiltak retta mot ungdom.

 

Eldreråd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ernst Tore Eggen - leiar

Aud Karin Stendal - nestleiar

Ragnhild Mathiassen Wright

Petter Owesen
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafsås
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no

Sekretær for Eldrerådet er Vanja Langaard Norman
Epost: vanja.langaard.norman@hemsedal.kommune.no 

 

Valutvalet (tidl. Valnemnda)

Sakspapir og medlemmer for perioden 2019 - 2023

 

Administrasjonsutvalet

Sakspapir Administrasjonsutvalet

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675 
Epost: kommer

Petter Owesen (HBL) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062 
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp) 
Tlf: 
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053 
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf:  
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Fagorganisasjonane:

Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet 

Hovudtillitsvald Fagforbundet

 

Klimaråd

Medlemmer: ordførar Pål Rørby, rådmann Jan Olav Helling, leiar teknisk etat Ola Frogner, miljøvernleiar Jørn Magne Forland. 

Møtereferat

06.12.2019 Møtereferat frå Klimarådet

Om Klimarådet

Klimarådet er eit av tiltaka som vart vedtatt i den reviderte energi – og klimaplanen til Hemsedal kommune 2019 – 2022.

Dei faste medlemmene er ordførar (leiar), rådmann, teknisk sjef og miljøvernrådgjevar (sekretær). Hovedtanken bak opprettinga av klimarådet er at klimaarbeidet i Hemsedal skal vere forankra i øverste leiing, både politisk og administrativt. Til møta kan det verte invitert leiarar for ulike sektorar i Hemsedal kommune og representantar frå næringsliv, bondelag og andre. Klimarådet ynskjer også å høyre barn og unge sitt engasjement for klima og miljø.

 

Andre råd og utval


Barn og unge sin representant i plansaker

Kommunestyret har bede rådmannen etablere ei ordning som ivaretek krava i plan- og bygningslova §3-3, jf. k-styrevedtak 79/19.  Rådmannen har oppnemnt leiande helsesjukepleiar Gunhild Hustad som barn og unge sin representant i plansaker.

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Anne Grethe Fremgaard, leiar

Per Erik Sæther, nestleiar

Susanne Maraz Roteigen 

 

Vilt og innlandsfiskenemnda

Sakspapir 

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Runar O S Bjøberg, leiar

Petter Brennhovd, nestleiar

Olav Wollebæk Veslestølen

Bent Fjellheim

Ingrid Jordheim Brenna

 

Fjellstyret

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ragnhild Kvernberg, leiar

Geir Carlstrøm, nestleiar

Guro Sandvik

Håvard Falnes Kristoffersen

Jørgen Aamot

 

Statleg villreinnemnd

Kandidatar til Statleg Villreinnemnd for perioden 2019 - 2023:

Ragnhild Kvernberg

Olav Wollebæk Veslestølen

 

Hemsedal Utmarkservice - HUS (tidl. Nemnda for utmarksbruk)

Hemsedal kommune sin representant i styret for HUS 2019 - 2023:

Jørgen von Tangen

 

Hemsedal turisttrafikklag (HTTL)

Hemsedal kommune sitt medlem i styret for Hemsedal Turisttrafikklag for perioden 2019 - 2023: 

Norunn Rivedal

 

Hemsedal Aktivitetsanlegg AS

Hemsedal kommune sine representantar i styret for Hemsedal Aktivitetsanlegg AS:

Andreas Smith-Erichsen

Marit Foss

 

Klagenemnd

Formannskapet er klagenemnd

Sakspapir

 

Representantskapet i Kommunerevisjonen IKS Valdres og Hallingdal

Hemsedal kommune sin representant 2019 - 2013:

Steinar Bleken

 

Styremedlem til Kommunerevisjon IKS Valdres og Hallingdal

Kandidat til styret i Kommunerevisjon IKS Valdres og Hallingdal 2019-2023 er:

Marit Foss

 

Sakkyndig nemnd (tidl. Sakkyndig takstnemnd)

Sakspapir

Oddmund Jordheim, leiar

Anne Grethe Fremgaard, nestleiar

Gjermund Svendsen-Rosendal

Ragnhild Halbjørhus

Steinar Bleken 

 

Klagenemnd for eigedomsskatt

Sakspapir 

Sveinung Halbjørhus, leiar

Jørgen von Tangen, nestleiar

Kristin Mythe Eitrheim

 

Representantskapet i Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Ordførar Pål Rørby

 

Styremedlem til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Kandidatar til styret i Hallingdal brann- og redningsteneste 2019-2023 er:

Tove Eggen Lien

Kjell Erik Skølt

 

Representantskapet for interkommunalt utval for akutt forureining i Buskerud (IUA)

Jonas Bakko Enoksen

 

Representantskapet i Hallingdal Renovasjon IKS

Ordførar Pål Rørby

Ingar Nergård

 

Styremedlem til Hallingdal Renovasjon IKS

Kandidatar til styret i Hallingdal renovasjon IKS for perioden 2019-2023 er:

Kjell Erik Skølt

Anne Grethe Fremgaard

  

Heimevernsnemnda

Kommunale medlemmer til Heimevernsnemnda 2019 - 2023:

Tore Flaget

Anders Snildal

 

Stadnamngruppa

Frå administrasjonen:

Kultursjefen, oppmålingsansvarleg og kommuneplanleggjar (jf. vedtak f.skap 71/97)

Politisk oppnemnde representantar:

Kjell Snerte                                        

Toril Venås Sørensen

 

Det kyrkjelege fellesråd

Hemsedal kommune sin representant til Det kyrkjelege fellesråd:

Ordførar Pål Rørby

 

Kyrkjestugu

Hemsedal kommune sin representant til styret for Kyrkjestugu:

Tori Snerte for 2 år (2019 - 2021)

Ove Fekene for 4 år (2019 - 2023)     

 

Helselagshuset

Kommunale medlem til husstyret for Helselagshuset 2019 - 2023:

Siw Gulbrandsen

Knut H. Ulsaker

• 2 styremedlem veljast av Hemsedal helselag
• 1 medlem veljast av Frivilligsentralen

 

Representantskapet for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

Hemsedal kommune sin representant til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (Viken OK):

Leiar i hovudutval for Livsløp: Janne Brøndbo

 

Representantskapet til Pedagogisk-psykologisk teneste og OT for Nedre Hallingdal IKS

Hemsedal kommune sitt medlem til representantskapet for PPT og OT for Nedre Hallingdal:

Ordførar Pål Rørby 

 

Representantskapet for Vestviken 110 IKS

Kjell Erik Skølt

 

Representantskapet i IKA Kongsberg

Ordførar Pål Rørby  

 

Buskerudmuseet
Hemsedal kommune sin representant til rådet for Buskerudmuseet (som m.a. driftar Hemsedal Bygdatun) 2019 - 2023:

Øyvind Sagabråten 

 

Strupa Hyttefelt AS

Hemsedal kommune sin representant til styret i Strupa Hyttefelt AS 2019 - 2023:

Tove Eggen Lien  

 

Vestland vassregionutval og vassområdeutval

Hemsedal kommune sin representant til Vestland vassregionutval og vassområdeutval (tidl. Sogn og Fjordane vassregionutval og vassområdeutval) 2019 - 2023:

Tove Eggen Lien

 

 

 

SMIL - utvalet

Sakspapir mai 2017

Medlemmer i perioden 2015-2019

Steinar Bleken