Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokument for folkevalde

Møtekalender

Møtekalender elektronisk

Lovverk

Forskrift om Kontrollutval

Forvaltningslova

Kommunelov - ny - trår i kraft frå konstituerande kommunestyremøte 15.10.2019

Kommunelova - gammel

Lokale forskrifter

Plan og bygningslova

Offentleglova

Vallova

Rundskriv frå KMD om konstituerande møte i kommunestyre - rettleiing om val til folkevalde organ

 

Regionalt samarbeid

Vedtekter for Regionrådet Hallingdal

Viljeserklaring interkommunalt samarbeid

Reglement

Reglement for folkevalde i Hemsedal kommune

Innsynsreglement for folkevalte - vedteke 26.09.2017

Godtgjerslereglement folkevalte - vedteke 18.06.2020

Reglement for finansforvalting i Hemsedal kommune

Delegeringsreglement for Hemsedal kommune 

Reglement for medverknadsorgan i Hemsedal kommune,.pdf

 

Retningsliner

Arbeidsgjevarstrategi - Hemsedal kommune

Etiske retningslinjer for Hemsedal kommune 05.05.21

Retningsliner - Ungdomsråd

Open post

Folkets spørjetime

Interpellasjon / Grunngjevne spørsmål

Skjema

Møtegodtgjersle for politiske møter

Teieplikt for folkevalde

Tapt arbeidsforteneste_folkevalde