Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planprosess

Tekst................................

1. BRUK AV SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANAR

1.1 Sjekkliste for reguleringsplanar

1.2 Planprosess flyttskjema

1.3 Utarbeiding av privat planforslag

1.4 Vurdere om tiltaket utløyser krav om konsekvensutgreiing (KU)

2. GJENNOMFØRE OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

2.1 Møteopplegg for oppstartsmøte

2.2 Referat frå oppstartsmøte i plansaker

2.3 Krav til materiale ved innsending av forslag til reguleringsplanar

3. FORHÅNDSVARSLE OPPSTART AV PLANARBEID

3.1 E-post - forslag til utforming

3.2 Varselbrev - eksempel

3.3 Felles varslingsliste - offentleg mynde mm

3.4 Avisannonse - eksempel