Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering for RV52 Storeskard-Galdane (2019018)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-18 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering for RV52 strekning Storeskard-Galdane.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Statens vegvesen  innan 16.11.2020. For meir informasjon om prosjektet gå til SVV sin nettside: Storeskard-Galdane

Gå til planarkivet for å lese planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet, skriv inn 2019018 i søkefeltet.

Detaljregulering for RV52 Tuv-Venås (2019019)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-18 varslast det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for RV52 strekning Tuv-Venås.

Merknader til reguleringsarbeidet må sendast skriftleg til Statens vegvesen innan 16.11.2020. For meir informasjn om prosjektet gå til SVV sin nettside: Tuv-Venås

Gå til planarkivet for å lese planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet, skriv inn 2019019 i søkefeltet.

Offentleg ettersyn og høyring av planar

Forskrift for avfallsbehandling

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.

Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

 Avfallsforskrift høringsdokument 2020.pdf

 

Vedteke planar

 

Andre kunngjeringar