Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplan for Hemsedal - Samfunnsdelen 2019-2030

Barn i huske

 

Alle kommunar skal ha ein kommuneplan som består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal leggje føringar for alle andre planar i kommunen.

Hemsedal kommunestyret har i sak 65/18 den 25. september 2018 gjort vedtak om å leggje planprogram for kommunen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 11-2 og 11-13  i plan- og bygningslova. Planprogram ligg til gjennomsyn på kommunens heimeside under planar, samt kommunehuset og biblioteket i perioden 1. oktober - 16. november.

Kommunen ønsker innspel og idéar fra innbyggarar i planprosessen og inviterar til deltaking. Innspel sendast skriftleg til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller postmottak@hemsedal.kommune.no, innan 16. november 2018.  Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat eller tenestetorget.

 

Planprogram Kommuneplan samfunnsdelen

Utviklingstrekk - statistikkhefte

 

Sjå dokument og behandling i kommunestyresak 65/18