Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktivitetspark - medvirkningsprosess

Hemsedal aktivitetsanlegg AS har gjennomført en grundig medvirkningsprosess i arbeidet med å komme frem til løsningsforslag g designrapport. Gjennom spørreundersøkelser, samtaler og innhenting av innspill så har man nådd et bredt og representativt utvalg blant Hemsedølene på tvers av alder. Også «fritids-hemsedølene» med hytte og fritidsbolig i kommunen har vært involvert i medvirkningsarbeidet.

Medvirkningsprosessens mål:

Vekke interesse, avdekke behov og få konkrete innspill til innhold i aktivitetsparken og utstyrssentralen.
Føre til engasjement som er en forutsetning for etablering av aktivitetspark og utstyrssentral
Skape følelse av eierskap til og felles ansvar for prosjektet
Etablere kontakt med naturlige samarbeidspartnere
Jobbe fram tiltak for å oppnå målene
Det finnes mange metoder å sikre brukermedvirkning på. Gode medvirkningsprosessene går ofte over lengre tid og utarbeides i ulike faser med ulike metoder. Behovsverktøy, SWOT- analyser, spørreundersøkelser, workshops, intervjuer, gruppearbeid, teste ideer m.m.
Medvirkningsprosessen som skal bidra til skisser/kostnadskalkyle m.m. støtter seg på digitale spørreundersøkelser i perioden 14.06 – 04.07, men også på samarbeidsmøter med ulike brukergrupper/ interessegrupper.

Les hele medvirkningsrapporten. Medvirkningsrapport Hemsedal Aktivitetspark

Spørreundersøkelsene

Det ble utarbeidet 5 ulike spørreundersøkelser til 5 ulike målgrupper. Undersøkelsen ble besvart elektronisk og alle besvarelser var anonyme. De ble gjennomført i perioden 14.06- 04.07.21. I denne første fasen av medvirkningsprosessen er det fokus på å innhente kunnskap, sette søkelyset på brukergruppenes behov, utfordringer, motivasjon, ønsker og barrierer.

1. Elever ved HBU, 125 svar Rådata undersøkelse HBU
2. Elever ved Tuv og Ulsåk, 38 svar Rådata undersøkelse Elever 1-4 kl.
3. Hemsedals innbyggere, 163 svar Rådata Hemsedøler medvirkning
4. Fritidshemsedølen, 38 svar Rådata Fritidshemsedølen medvirkning
5. De som ruller i Hemsedal, 30 svar Rådata de som ruller medvirkning

Det ble utarbeidet et pedagogisk opplegg som ble distribuert til rektorene ved HBU, Tuv og Ulsåk.
Undersøkelsen «Hemsedals Innbyggere» ble distribuert på e-post og SoME.
Undersøkelsen «Fritidshemsedølen» ble distribuert på e-post og SoMe. Det ble utarbeidet en egen undersøkelse for målgruppen "det som ruller i Hemsedal", spørreundersøkelsen var lukket og henvendte seg eksplisitt til rullere.