Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om Hemsedal kommune

Kommunevåpenet

Hemsedal kommune sitt kommunevåpen er teikna av Stein Davidsen, og vart godkjent i statsråd 02.10.92:

"Hemsedal kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit gull gaupehovud sett fra framsida. Hemsedal kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit gult gaupehovud sett frå framsida."

Nemda som la fram forslag til kommunevåpen var samde om at ein ynskte eit dyremotiv i kommunevåpenet, men ut over dette er det ingen særskild grunn til at gaupa vart vald som motiv.

Velkommen til Hemsedal 

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Meir info

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon

Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet

Organisasjonskart

Ordførar, rådmann og stab

Pål Rørby, ordførar
Tlf. 31 40 88 01 
Mob. 916 38 675
E-post: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Reidun Katrine Halland, kommunedirektør 
Tlf. 31 40 88 02
Mob. 945 06 787
E-post: reidun.katrine.halland@hemsedal.kommune.no

Pia Rørby Ruud, jurist
Tlf. 31 40 88 39
E-post: pia.ruud@hemsedal.kommune.no

Lisbeth Venås, arkivleiar
Tlf. 31 40 88 35
E-post: lisbeth.venaas@hemsedal.kommune.no

Marit Huso, kulturkonsulent / arkivsekretær
Tlf. 31 40 88 20
E-post: marit.huso@hemsedal.kommune.no

Vanja Langgaard Norman, møtesekretær/konsulent
Tlf. 31 40 88 31
E-post: vanja.norman@hemsedal.kommune.no 

 

Tenestetorget

Møyfrid Østby Larsen, leiar
Tlf. 31 40 89 23
Mob.. 452 56 734
E-post: moyfrid.larsen@hemsedal.kommune.no

Nina Eikre, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: nina.eikre@hemsedal.kommune.no

Marianne Fekene, tenestorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: marianne.fekene@hemsedal.kommune.no

Hilde Storeskar, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: hilde.storeskar@hemsedal.kommune.no

Vigdis Blakkestad, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
Epost: vigdis.blakkestad@hemsedal.kommune.no

Løn- og personal

Marianne B. Grøthe, personalsjef
Tlf. 31 40 88 32
Mob. 950 86 584
E-post: marianne.b.grothe@hemsedal.kommune.no

Siw Tone Vilhelmsen, lønningsansvarleg
Tlf. 31 40 88 37
E-post: siw.tone.vilhelmsen@hemsedal.kommune.no

Julie Brendengen Jensen, konsulent 
Tlf. 31 40 88 19
E-post: julie.brendengen.jensen@hemsedal.kommune.no  

 

Økonomi

Mari Espelin, økonomisjef
Tlf. 31 40 88 07
Mob.  976 29 227
E-post: mari.espelin@hemsedal.kommune.no

Bjørg Espegard, regnskapsansvarleg
Tlf. 31 40 88 36
E-post: bjorg.espegard@hemsedal.kommune.no

Tove Eggen Lien, økonomimedarbeider
Tlf. 31 40 88 38
E-post: tove.eggen.lien@hemsedal.kommune.no

Helse- og omsorg

Inger Lill Solberg, helse- og omsorgsleiar
Tlf. 31 40 88 04
Mob. 908 91 370
E-post: inger.lill.solberg@hemsedal.kommune.no

Bygdaheimen

Kirsten Marie Brenno, sekretær
Tlf. 916 66 807
E-post: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no

Hege Owesen, gruppeleiar
Tlf. 974 98 110
E-post: hege.owesen@hemsedal.kommune.no

Koordinerande eining

Vakttlf. 916 66 845

Henrik Thorset, fagkoordinator
Tlf. 974 98 919
E-post: henrik.thorset@hemsedal.kommune.no

Rita Johnsen, konsulent rehabilitering/habilitering
Tlf. 916 66 989
E-post: rita.johnsen@hemsedal.kommune.no

Kristin Eskild Hølto, konsulent psykisk helse/miljøterapeut
Tlf. 902 85 262
E-post: kristin-braten.eskild@hemsedal.kommune.no

Ann Elisabeth Nes, sekretær
Tlf. 469 23 831
E-post: ann.elisabeth.nes@hemsedal.kommune.no

 

Heimebaserte tenester

Heimesjukepleia, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 1 -  917 24 986
Vakttlf. 2 -  901 12 937

Heimehjelp, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 959 28 662

Line Strandberg, gruppeleiar
Tlf. 31 40 88 64
Mob. 916 66 853
E-post: line.strandberg@hemsedal.kommune.no

Bråtenjordet

Tarjei Midttun, personalansvarleg 
Tlf.  976 03 070 
E-post: tarjei.midttun@hemsedal.kommune.no 

Tuva Øyen, fagansvarleg
Tlf. 906 49 819
E-post: tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

Helsestasjonen

Gunhild Hustad, helsesjukepleiar, leiar
Mob. 482 41 147
E-post: gunhild.hustad@hemsedal.kommune.no

Hilde Bakke Jensen, helsesjukepleiar
Tlf. 31 40 88 75
Mob. 901 36 656
E-post: hilde.bakke.jensen@hemsedal.kommune.no

Sigridur Ingolfsdottir Vedvik, helsesjukepleiar
Tlf. 31 40 88 76
Mob. 916 66 830
E-post: sigridur.vedvik@hemsedal.kommune.no

Silje Finset Fjeldheim, jordmor
Tlf. 31 40 88 15
Mob. 970 58 815
E-post: silje.fjeldheim@hemsedal.kommune.no

Helsehuset 

Helsehuset: 906 54 921
helsehuset@hemsedal.kommune.no 

Christin Wangen Sjølie, leiar
Tlf. 906 54 921
E-post: christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no

Familiens hus 

Familiens hus: 457 36 314

Gunhild Hustad, leiar
Epost: gunhild.hustad@hemsedal.kommune.no

 

Fysioterapi

Marianne Intelhus, leiar
Mob. 900 20 277
E-post: marianne.intelhus@hemsedal.kommune.no

Anna Pedersen, fysioterapeut
Tlf. 31 40 88 73
Mob. 412 89 486
E-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no

Ragnhild Rauk
Tlf: 915 61 714 (mandag-fredag) 
E-post: ragnhild.rauk@hemsedal.kommune.no

Synnøve Vågen Venås
Tlf: 457 37 627 (mandag-onsdag) 
E-post: synnove.vagen.venas@hemsedal.kommune.no

Stine Money
Tlf: 480 27 699 (tirsdag-fredag) 
E-post: stine.money@hemsedal.kommune.no

Ergoterapeut/Velferdsteknologi
Tuva Øyen:
Tlf: 906 49 819 (mandag-fredag) 
E-post: tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

 

Legekontoret

Tlf. 31 40 89 00

Oppvekstetaten

Gunn Berit M. Nergård, oppvekstsjef
Tlf. 31 40 88 25
Mob. 970 58 825
E-post: gunn.berit.nergaard@hemsedal.kommune.no

Marit Fauske Bjerkan, barnehagekonsulent
Tlf. 31 40 88 16
Mob. 970 58 817
E-post: marit.fauske.bjerkan@hemsedal.kommune.no

Hemsedal barne- og ungdomsskule

Ellen Wang Fredriksen, rektor
Tlf. 31 40 88 21
Mob. 930 90 077
E-post: ellen.wang.fredriksen@hemsedal.kommune.no

Ingunn Blom-Hagen, inspektør
Tlf. 31 40 89 07
Mob. 450 65 068
e-post: ingunn.blom-hagen@hemsedal.kommune.no

Liv Birgit Borge, konsulent barnehage og skule
Tlf. 31 40 89 05
E-post: liv.birgit.borge@hemsedal.kommune.no

Andreas Møhlenberg, rådgjevar
Tlf. 31 40 89 06
E-post: andreas.mohlenberg@hemsedal.kommune.no

Marte Kristin Kjelsvik, sosiallærar
Tlf. 31 40 89 06
E-post: marte.kristin.kjelsvik@hemsedal.kommune.no


Eva Bodin, IKT-ansvarleg
Tlf. 31 40 89 57
Mob. 970 58 821
E-post: eva.bodin@hemsedal.kommune.no

Lærarrom
Tlf. 31 40 89 13

Tuv og Ulsåk oppvekstsenter

Tuv skule

Cristina Moran Kjølstad, rektor 
Tlf. 31 40 89 70
Mob. 970 62 828 
E-post: cristina.moran.kjolstad@hemsedal.kommune.no

SFO Tlf. 31 40 89 63 Mob. 962 27 793

Tuv barnehage Tlf. 31 40 89 61
Monika Randar, styrar, tlf. 31 40 89 66
Mob. 915 67 660
E-posst: monika.randar@hemsedal.kommune.no

Kroken Tlf. 916 66 811
Naturbasen Tlf. 976 50 018
Røggelia Tlf. 916 66 810
Åne Tlf. 916 66 812

Ulsåk skule

Heidi Myrvoll, rektor 
Tlf. 31 40 89 70
Mob. 995 99 172
E-post. heidi.myrvoll@hemsedal.kommune.no


SFO Tlf. 971 50 499

Ulsåk barnehage
Tlf. 31 40 89 75

Trude Taaje, styrar
Tlf. 468 11 942
E-post: trude.pettersen@hemsedal.kommune.no

Geiteberget Tlf. 468 06 411
Krikken Tlf. 468 14 460
Nibbi Tlf. 900 46 530
Totten Tlf. 468 21 353
Veslehødn Tlf. 468 10 624

Kulturskule

Knut-Erik Kjøge, leiar
Tlf. 31 40 88 05
Mob. 
E-post: hemsedal.kulturskule@hemsedal.kommune.no
E-post: knut.erik.kjoge@hemsedal.kommune.no

 

Hemsedal bibliotek

Anne Berit Ulsaker, biblioteksjef 
Tlf. 31 40 89 50
E-post: anne.berit.ulsaker@hemsedal.kommune.no

Sønnev Skrede
Tlf. 31 40 89 50
E-post: sønnev.skrede@hemsedal.kommune.no

Lissy Kildal Josefsen
E-post: lissy.kildal.josefsen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Camilla Holmedal Henriksen
E-post: camilla.holmedal.henriksen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Fritidsklubben

Andreas Colbro, fritidsleiar
Tlf. 409 18 058
E-post: andreas.colbro@hemsedal.kommune.no

Teknisk etat

Ola K. Frogner, leiar 
Tlf. 31 40 88 09
Mob. 970 58 809
E-post: ola.frogner@hemsedal.kommune.no

Gunn Eliassen, næringsrådgjevar
Tlf. 31 40 88 41
Mob. 917 24 982
E-post: gunn.eliassen@hemsedal.kommune.no

Håvard Venås, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 88 13
E-post: haavard.venaas@hemsedal.kommune.no

Line-Marie Nilsen Espegard, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 88 56
E-post: line-marie.nilsen@hemsedal.kommune.no

Ellen Haakonsen Karr, arealplanleggjar
Tlf. 31 40 88 53
E-post: ellen.haakonsen.karr@hemsedal.kommune.no

Jørn Magne Forland, miljøvernleiar i Hemsedal og Gol
tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 32 02 90 76
E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

Petter Owesen, skogbruksforvalter i Hemsedal og Gol
Tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 31 40 90 73
Mob. 916 73 909
E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

Ole Henrik Møllevold, landbruksrådgjevar
Tlf. 31 40 88 14
Mob. 971 89 186
E-post: ole.henrik.mollevold@hemsedal.kommune.no

Kia Sandra Simonsen, fagkonsulent landbruk
Tlf: 31 40 88 50
E-post: kia.sandra.simonsen@hemsedal.kommune.no

- Oppmålingskontoret:
E-post: oppmaaling@hemsedal.kommune.no

Randi B. Lien, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 76
E-post: randi.b.lien@hemsedal.kommune.no

Alexander B. Moxnes, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 77
E-post: alexander.brodahl.moxnes@hemsedal.kommune.no

Eigedom

Odd Magne Anderdal, leiar
Tlf. 31 40 88 12
Mob. 970 58 812
E-post: odd.magne.anderdal@hemsedal.kommune.no

- Vaktmeister
Vakttlf. 970 58 800
E-post: hemsedal.vaktmestere@hemsedal.kommune.no

Narve Jordheim Brenna, leiar
Tlf. 916 66 988

Teknisk drift


E-post: teknisk@hemsedal.kommune.no

Bjørn Olav Viken, leiar
Tlf. 31 40 88 26
Mob. 970 58 826
E-post: bjorn.olav.viken@hemsedal.kommune.no

Sissel Ohnstad, kommunal fakturering
Tlf. 31 40 88 40
E-post: sissel.ohnstad@hemsedal.kommune.no

Jonas Bakko Enoksen, rådgjevar V/A, miljø
Tlf. 31 40 88 27
E-post: jonas.bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no

 - Teknisk drift - Uteseksjonen
Vakttlf. 416 94 040

Jørgen Hagen, driftsansvarleg
Tlf. 916 66 992
E-post: jorgen.hagen@hemsedal.kommune.no

Rune Eikre, driftsoperatør
Tlf. 913 83 765
E-post: rune.eikre@hemsedal.kommune.no

Ingar Nergård, driftsoperatør
Tlf. 916 66 994
E-post: ingar.nergaard@hemsedal.kommune.no

 

Delegeringsreglement

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3042

Hemsedal - miljøfyrtårnkommune

Hemsedal Kommune er miljøsertifisert, og har valt å vera ein miljøfyrtårnkommune.
Her finn du meir om det arbeidet og korleis du og din bedrift kan verta miljøsertifisert.