Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om Hemsedal kommune

Kommunevåpenet

Hemsedal kommune sitt kommunevåpen er teikna av Stein Davidsen, og vart godkjent i statsråd 02.10.92:

"Hemsedal kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit gull gaupehovud sett fra framsida. Hemsedal kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit gult gaupehovud sett frå framsida."

Nemda som la fram forslag til kommunevåpen var samde om at ein ynskte eit dyremotiv i kommunevåpenet, men ut over dette er det ingen særskild grunn til at gaupa vart vald som motiv.

Velkommen til Hemsedal 

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Meir info

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon

Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet

Organisasjonskart

Ordførar, rådmann og stab

Oddvar Grøthe, ordførar
Tlf. 31 40 88 01 
Mob. 970 58 801
E-post: oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no

Jan Olav Helling
Tlf. 31 40 88 02
Mob. 992 87 897
E-post: jan.olav.helling@hemsedal.kommune.no

Pia Rørby Ruud, jurist
Tlf. 31 40 88 39
E-post: pia.ruud@hemsedal.kommune.no

Lisbeth Venås, arkivleiar
Tlf. 31 40 88 35
E-post: lisbeth.venaas@hemsedal.kommune.no

Marit Huso, kulturkonsulent / arkivsekretær
Tlf. 31 40 88 20
E-post: marit.huso@hemsedal.kommune.no

Møyfrid Østby Larsen, leiar
Tlf. 31 40 89 23
Mob.. 452 56 734
E-post: moyfrid.larsen@hemsedal.kommune.no

Nina Eikre, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: nina.eikre@hemsedal.kommune.no

Marianne Fekene, tenestorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: marianne.fekene@hemsedal.kommune.no

Hilde Storeskar, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: hilde.storeskar@hemsedal.kommune.no

Løn- og personal

Marianne B. Grøthe, personalsjef
Tlf. 31 40 88 32
Mob. 950 86 584
E-post: marianne.b.grothe@hemsedal.kommune.no

Siw Tone Vilhelmsen
Tlf. 31 40 88 37
E-post: siw.tone.vilhelmsen@hemsedal.kommune.no

Økonomi

Arne Fredriksen, økonomisjef
Tlf. 31 40 88 07
Mob. 951 10 001
E-post: arne.fredriksen@hemsedal.kommune.no

Bjørg Espegard, regnskapsansvarleg
Tlf. 31 40 88 36
E-post: bjørg.espegard@hemsedal.kommune.no

Tove Eggen Lien, økonomiarbeider
Tlf. 31 40 88 38
E-post: tove.eggen.lien@hemsedal.kommune.no

Helse- og omsorg

Inger Lill Solberg, helse- og omsorgsleiar
Tlf. 31 40 88 04
Mob. 908 91 370
E-post: inger.lill.solberg@hemsedal.kommune.no

Bygdaheimen

Kirsten Marie Brenno, sekretær
Tlf. 916 66 807
E-post: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no

Hege Strand Føynum, gruppeleiar
Tlf. 974 98 110
E-post: hege.owesen@hemsedal.kommune.no

Koordinerande eining

Vakttlf. 916 66 845

Henrik Thorset, fagkoordinator
Tlf. 974 98 919
E-post: henrik.thorset@hemsedal.kommune.no

Rita Johnsen, konsulent rehabilitering/habilitering
Tlf. 916 66 989
E-post: rita.johnsen@hemsedal.kommune.no

Britt Reidun Intelhus, konsulent rehabilitering/habilitering
Tlf. 916 66 832
E-post: britt.reidun.intelhus@hemsedal.kommune.no

Heimebaserte tenester

Heimesjukepleia, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 1 -  917 24 986
Vakttlf. 2 -  901 12 937

Heimehjelp, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 959 28 662

Line Strandberg, gruppeleiar
Tlf. 31 40 88 64
Mob. 916 66 853
E-post: line.strandberg@hemsedal.kommune.no

Bråtenjordet

Tarjei Midttun, leiar (vikar)
Tlf.  976 03 070 
E-post: tarjei.midttun@hemsedal.kommune.no 

Gunhild Hustad, leiar helsesøster
Tlf.
Mob. 482 41 147
E-post: gunhild. gunhild.hustad@hemsedal.kommune.no

Marry Viljugrein, helsesøster
Tlf. 977 00 945
E-post: marry.viljugrein@hemsedal.kommune.no

Hilde Bakke Jensen, helsesøster
Tlf. 31 40 88 75
Mob. 901 36 656
E-post: hilde.bakke.jensen@hemsedal.kommune.no

Rine Flatland, jordmor
Tlf. 31 40 88 15
Mob. 970 58 815
E-post: rine.flatland@hemsedal.kommune.no

Mette Maseng, familiekonsulent
Tlf. 468 37 358
E-post: mette.maseng@hemsedal.kommune.no

 

Psykisk helse

Heidi Grøthe, leiar psykisk helse
Tlf. 31 40 88 67
Mob. 468 27 357
E-post: heidi.grothe@hemsedal.kommune.no

Mette Maseng, konsulent psykisk helse
Tlf. 31 40 88 78
Mob. 468 37 358
E-post: mette.maseng@hemsedal.kommune.no

Ina Tangset, miljøterapeut
Tlf. 31 40 88 74
Mob. 469 50 519
E-post: ina.tangset@hemsedal.kommune.no

Kristin Eskild Hølto, miljøterapeut
Tlf. 902 85 262
E-post: kristin-braten.eskild@hemsedal.kommune.no

Cathrine Amundsen, miljøterapeut
Tlf. 930 58 284
E-post: cathrine.amundsen@hemsedal.kommune.no

Katja Glânnefors, konsulent
Tlf. 31 40 88 77
Mob. 408 01 963
E-post: katja.glannefors@hemsedal.kommune.no

  

Fysioterapi

Marianne Intelhus, leiar
Mob. 900 20 277
E-post: marianne.intelhus@hemsedal.kommune.no

Anna Pedersen, fysioterapeut
Tlf. 31 40 88 73
Mob. 412 89 486
E-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no

Katrine Gabrielsen, fysioterapeut
Tlf. 947 93 793
E-post: katrine.gabrielsen@hemsedal.kommune.no

Legekontoret

Tlf. 31 40 89 00

Oppvekstetaten

Gunn Berit M. Nergård, oppvekstsjef
Tlf. 31 40 88 25
Mob. 970 58 825
E-post: gunn.berit.nergaard@hemsedal.kommune.no

Marit Fauske Bjerkan, barnehagekonsulent
Tlf. 31 40 88 16
Mob. 970 58 817
E-post: marit.fauske.bjerkan@hemsedal.kommune.no

Hemsedal barne- og ungdomsskule

Morten Lien, rektor
Tlf. 31 40 88 21
Mob. 906 74 463
E-post: morten.lien@hemsedal.kommune.no

Liv Birgit Borge, konsulent barnehage og skule
Tlf. 31 40 89 05
E-post: liv.birgit.borge@hemsedal.kommune.no

Maren Skarra, rådgjevar
Tlf. 31 40 89 06
E-post: maren.skarra@hemsedal.kommune.no

Ingunn Blom-Hagen, inspektør
Tlf. 31 40 89 07
Mob. 450 65 068
E-post: ingunn.blom-hagen@hemsedal.kommune.no

Annelis Strange-Hansen, sosiallærar
Tlf. 31 40 89 06
E-post: annelis.strange-hansen@hemsedal.kommune.no

Eva Bodin, IKT-ansvarleg
Tlf. 31 40 89 57
Mob. 970 58 821
E-post: eva.bodin@hemsedal.kommune.no

Lærarrom
Tlf. 31 40 89 13

Tuv og Ulsåk oppvekstsenter

Tuv skule

Annika Wessberg, rektor
Tlf. 31 40 89 60
Mob. 479 28 262
E-post: annika.wessberg@hemsedal.kommune.no

SFO Tlf. 31 40 89 63 Mob. 962 27 793

Tuv barnehage Tlf. 31 40 89 61
Monika Randar, styrar Tlf. 31 40 89 66
Mob. 915 67 660
E-posst: monika.randar@hemsedal.kommune.no

Kroken Tlf. 916 66 811

Naturbasen Tlf. 976 50 018

Røggelia Tlf. 916 66 810

Åne Tlf. 916 66 812

Ulsåk skule

Ellen Wang Fredriksen
Tlf. 31 40 89 70
Mob. 930 90 077
E-post: ellen.wang.fredriksen@hemsedal.kommune.no

SFO Tlf. 971 50 499

Ulsåk barnehage
Tlf. 31 40 89 75
Eva Markegård, styrar
Tlf. 468 11 942
E-post: eva.markegard@hemsedal.kommune.no

Geiteberget Tlf. 468 06 411
Krikken Tlf. 468 14 460
Nibbi Tlf. 900 46 530
Totten Tlf. 468 21 353
Veslehødn Tlf. 468 10 624

Musikk- og kulturskule

Christelle Haug, kulturskulerektor
Tlf. 31 40 88 05
Mob. 993 67 492
E-post: hemsedal.kulturskule@hemsedal.kommune.no
E-post: christelle.haug@hemsedal.kommune.no

 

Hemsedal bibliotek

Anne Berit Ulsaker, biblioteksjef 
Tlf. 31 40 89 50
E-post: anne.berit.ulsaker@hemsedal.kommune.no

Sønnev Skrede
Tlf. 31 40 89 50
E-post: sønnev.skrede@hemsedal.kommune.no

Lissy Kildal Josefsen
Lissy.Kildal.Josefsen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Camilla Holmedal Henriksen
Camilla.Holmedal.Henriksen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Fritidsklubben

Andreas Colbro, fritidsleiar
Tlf. 409 18 058
E-post: andreas.colbro@hemsedal.kommune.no

Teknisk etat

Ola K. Frogner, leiar
Tlf. 31 40 88 09
Mob. 970 58 809
E-post: ola.frogner@hemsedal.kommune.no

Unni Bratland Mythe
Tlf. 31 40 88 54
E-post: unni.mythe@hemsedal.kommune.no

Gunn Eliassen, næringrådgjevar
Tlf. 31 40 88 41
Mob. 91 7 24 982
E-post: gunn.eliassen@hemsedal.kommune.no

Stein Breie, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 88 13
E-post: stein.breie@hemsedal.kommune.no

Lars Einar Intelhus, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 89 22
E-post: lars.einar.intelhus@hemsedal.kommune.no

Judith Aakre, arealplanleggjar
Tlf. 31 40 88 52
E-post: judith.hannele.aakre@hemsedal.kommune.no

Kinga Bobinska, rådgiver
Tlf. 31 40 89 59
E-post: kinga.bobinska@hemsedal.kommune.o

Jørn Magne Forland, miljøvernleiar i Hemsedal og Gol
tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 32 02 90 76
E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

Petter Owesen, skogbruksforvalter i Hemsedal og Gol
Tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 31 40 90 73
Mob. 916 73 909
E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

Viel Ribberud, jorbrukssjef
Tlf. 31 40 88 14
Mob. 971 89 186
E-post: viel.ribberud@hemsedal.kommune.no

Kia Sandra Simonsen
Tlf: 31 40 88 50
E-post: kia.sandra.simonsen@hemsedal.kommune.no

- Oppmålingskontoret:
E-post: oppmaaling@hemsedal.kommune.no

Randi B. Lien, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 76
E-post: randi.b.lien@hemsedal.kommune.no

Alexander B. Moxnes, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 77
E-post: alexander.brodahl.moxnes@hemsedal.kommune.no

Eigedom

Odd Magne Anderdal, leiar
Tlf. 31 40 88 12
Mob. 970 58 812
E-post: odd.magne.anderdal@hemsedal.kommune.no

- Vaktmeister
Vakttlf. 970 58 800

Narve Jordheim Brenna, leiar

Teknisk drift


E-post: teknisk@hemsedal.kommune.no

Bjørn Olav Viken, leiar
Tlf. 31 40 88 26
Mob. 970 58 826
E-post: bjorn.olav.viken@hemsedal.kommune.no

Sissel Ohnstad, kommunal fakturering
Tlf. 31 40 88 40
E-post: sissel.ohnstad@hemsedal.kommune.no

 - Teknisk drift - Uteseksjonen
Vakttlf. 416 94 040

Jørgen Hagen, driftsansvarleg
Tlf. 916 66 992
E-post: jorgen.hagen@hemsedal.kommune.no

Rune Eikre, driftsoperatør
Tlf. 913 83 765
E-post: rune.eikre@hemsedal.kommune.no

Kristoffer Ruud, driftsoperatør
Tlf. 465 03 443
E-post: kristoffer.ruud@hemsedal.kommune.no

Ingar Nergård, driftsoperatør
Tlf. 916 66 994
E-post: ingar.nergaard@hemsedal.kommune.no

Jonny Furu, vegansvarleg
Tlf. 916 66 993
E-post: jonny.furu@hemsedal.kommune.no 

VO-Hallingdal
Ellen M. Stabursvik, prosjektleiar
Tlf. 468 07 725 

Hemsedal - miljøfyrtårnkommune

Hemsedal Kommune er miljøsertifisert, og har valt å vera ein miljøfyrtårnkommune. Her finn du meir om det arbeidet og korleis du og din bedrift kan verta miljøsertifisert.