Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Mi side

Vil du sjekke fakturaene dine frå Hemsedal kommune sjølv eller søkje om betalingsutsetting av ei regning?

Dette kan du gjera enkelt sjølv ved å logga deg inn på "mine fakturaer"

Filmane under gjev deg ein god innføring i korleis du går fram for å sjå dine fakturaer eller søkje om betalingsutsetting.

Film: Betalingsutsetting

Film: Innbyggerinnsyn