Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneposten

Kommuneposten kommer ut 6-7 gonger i året, og gjer informasjon om kommunale planar, møter og diverse anna som lokalbefolkninga kan dra nytte av. Det er høve til å koma med ikkje-kommersielle innlegg frå lag og organisasjonar. Den vert distribuert i postkassene, samt på kommunehuset.

Frist for innlegg til kommuneposten våren 2022:
19. januar - kjem ut 28. januar
23. mars - kjem ut 1. april
28. april - kjem ut 6. mai
1. juni - kjem ut 10. juni

Ein tek atterhald om endring av datoane!

2021

Februar_Kommuneposten
Mars_Kommuneposten
Mai_Kommuneposten
Juni_Kommuneposten
September_Kommuneposten
November_Kommuneposten
Desember_Kommuneposten


2020

Januar_Kommuneposten
Mars_Kommuneposten
Mai_Kommunepost
Juni_Kommuneposten
September_Kommunepost
November_Kommuneposten
Desember_Kommuneposten

 

2019

Februar_Kommuneposten.pdf 
Mars_Kommuneposten.pdf
Mai_Kommuneposten.pdf
 
Juni_Kommuneposten.pdf
August_Kommuneposten.pdf
Oktober_Kommunepost.pdf
November_Kommuneposten.pdf
Desember_Kommuneposten.pdf

2018

Januar_Kommuneposten.pdf
Februar_Kommuneposten.pdf
April_Kommunepost.pdf
Juni_Kommuneposten.pdf
September_Kommuneposten.pdf
Oktober_Kommuneposten.pdf
Desember_Kommuneposten.pdf

2017

Kommuneposten_februar.pdf
Kommuneposten_mars.pdf
Kommunepost_april.pdf
Kommuneposten_juni.pdf
Kommuneposten_september.pdf
Kommuneposten_november.pdf
Kommuneposten_desember.pdf

2016

Januar_Kommuneposten.pdf
Mars_Kommunesposten.pdf
Mai_Kommuneposten.pdf
Juni_Kommuneposten.pdf
September Kommunepost.pdf
Oktober_Kommuneposten.pdf
November_Kommuneposten.pdf
Desember_Kommuneposten.pdf

2015

01_januar_Kommuneposten.pdf
02_februar_Kommuneposten.pdf
05_mai_Kommuneposten.pdf
06_juni_Kommuneposten.pdf
09_september_Kommuneposten.pdf
10_oktober_Kommuneposten.pdf
11_november_Kommuneposten.pdf
11_2_november_Kommuneposten.pdf
12_desember_Kommuneposten.pdf